Vleermuizen in uw huis?

Heeft u vleermuizen in uw huis en heeft u dringend behoefte aan informatie of u heeft een klacht?
Dan kunt u contact opnemen met vrijwilligers die zijn aangesloten bij het vleermuizennetwerk in Gelderland, een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Vleermuizenwerkgroep Gelderland (VleGel). Hier kunt u ook buiten kantoortijden terecht. Naam en telefoonnummer kunt u vinden op www.vleermuis.net. De betreffende vrijwilliger komt graag bij u langs.

vleermuisIn Nederland zijn in totaal 21 verschillende soorten vleermuizen waargenomen waarvan er 7 regelmatig voorkomen. Alle vleermuizen in Nederland zijn bij de wet beschermd. Voor sommige mensen zijn deze luchtacrobaten fascinerend, bij anderen roepen vleermuizen juist angst op. Dat vleermuizen een belangrijke plaats in de natuur innemen, beseffen maar weinig mensen. Evenzeer is onbekend hoe deze nachtdieren leven en welk gedrag zij vertonen. De vrijwilligers die bij het netwerk zijn aangesloten, kunnen u hierover vertellen en meehelpen om uw klacht op te lossen. Gaat u vooral niet zelf de vleermuis te lijf. Vrijwilligers hebben geleerd hoe zij op een deskundige manier moeten handelen.

Bekijk ook eens de Brochure vleermuizen in huis.

Kijk ook eens op: