Versterking ‘groen’ vrijwilligersnetwerk gemeente Buren

In de gemeente Buren zijn veel inwoners actief als groenvrijwilliger in het buitengebied. Grote en kleinere vrijwilligersgroepen zetten zich actief in voor het beheer van landschapselementen, het inventariseren van planten en dieren, de organisatie van natuurexcursies of opruimen het van zwerfafval. De gemeente wil samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) dit vrijwilligerswerk succesvol houden en nog succesvoller maken. Bent u samen met andere inwoners of vrijwilligers als groenvrijwilliger actief in het buitengebied? Dan komen we graag met u in contact!

We zijn op zoek naar de vrijwilligers(groepen) die actief zijn in de gemeente Buren. Is uw groep nog niet benaderd, neem dan vóór 8 juli a.s. contact op met SLG via info@landschapsbeheergelderland.nl.

Vragenlijst invullen

We vragen de vrijwilligersgroepen om een vragenlijst in te vullen over hun ervaring met het vrijwilligerswerk, eventuele knelpunten en welke kansen zij zien. Daarmee kunnen we bepalen hoe de vrijwilligersgroepen werken, welke wensen ze hebben en waar ze behoefte aan hebben. De uitkomst van de vragenlijsten, vormt de basis voor een programma om het netwerk van vrijwilligersgroepen en bewonersinitiatieven in de gemeente te ondersteunen. Bijvoorbeeld met cursussen, bijeenkomsten of een bezoek van een adviseur van SLG.

Ervaring uitwisselen en samen optrekken

Uit een peiling onder bestaande vrijwilligersgroepen in andere gemeenten blijkt dat vrijwilligers behoefte hebben om elkaar te leren kennen. Vrijwilligers van verschillende groepen willen graag ervaringen uitwisselen en meer samen optrekken. De gemeente Buren gaat in samenwerking met SLG inventariseren welke behoeften de actieve groene vrijwilligersgroepen in de gemeente Buren hebben. De gemeente kan dan een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Gelderland voor een programma dat meerdere jaren zal lopen.

Ook interessant

Mooie verhalen over vrijwilligerswerk in Landschapsnieuws

Record aantal bomen en struiken geplant in 2019

Mooie resultaten voor Klompenpaden

Verdiepingscursus landschap in drie regio’s

Cursus Arbo & Veiligheid

Cursus maaien met de zeis

Webinar Wat groeit en bloeit daar in de berm?

Cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)