Versterking ‘groen’ vrijwilligersnetwerk Ede

Ede is een gemeente met veel inwoners die als groenvrijwilliger actief zijn in het buitengebied. Er zijn meer dan 50 grote en kleinere vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten voor diverse onderwerpen. Denk daarbij aan beheer en onderhoud van landschapselementen en opruimen van zwerfafval. De gemeente Ede gaat in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) deze vrijwilligersgroepen komende jaren actief ondersteunen om hun werk succesvol te houden en nog succesvoller te maken. Bent u samen met andere inwoners of vrijwilligers als groenvrijwilliger actief in het buitengebied? Dan komen we graag met u in contact!

Oproep

We zijn op zoek naar de vrijwilligers(groepen) die actief zijn in de gemeente Ede. Is uw groep nog niet benaderd door SLG? Neem dan vóór 15 juli contact op met SLG via email info@landschapsbeheergelderland.nl. Dan kan ook uw groep actief ondersteund worden.

Jaarlijkse werkdag

Zo gaan de gemeente Ede en SLG jaarlijks een themabijeenkomst organiseren, waarbij inhoudelijke thema’s behandeld worden zoals werving en binding vrijwilligers, opstellen werkplan, pers en publiciteit. Ook organiseren zij een jaarlijkse gemeentelijke werkdag en trainingsprogramma. Er komt een loket beschikbaar waar vrijwilligers vragen kunnen stellen. Ten slotte wordt het vrijwilligersnetwerk via nieuwsmails geïnformeerd en geïnspireerd.

Levend Landschap

Uit een peiling onder bestaande vrijwilligersgroepen (actief binnen het project Levend Landschap) blijkt dat er behoefte is om elkaar nader te leren kennen. Daarnaast wordt de uitwisseling van kennis en ervaring genoemd als behoefte. Ook wil men krachten bundelen en meer samen optrekken. Om hieraan invulling te geven gaat de gemeente Ede in samenwerking met SLG de komende jaren het bestaande netwerk van bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen ondersteunen.

Ook interessant

Groene initiatieven voor een mooier landschap in Landschapsnieuws

Natuurwerkdag, aan de slag voor zandhagedis of wilde bij

Laatste nieuws uit het gereedschapsdepot in nieuwsmail voor vrijwilligers

Maak kennis met landgoed Vosbergen en steek de handen uit de mouwen tijdens de publiekswerkdag!

cursus hoogstamfruit

Cursus hoogstamfruit van start in Doesburg

Behoud uniek erfgoed in Nunspeetse bossen

Maak kennis met landgoed ’t Meenink en steek de handen uit de mouwen tijdens de publiekswerkdag!

Vrijwilligers gezocht voor Natuuropschoondag en onderhoud Eder Heide