VAN Berkel en Slinge, weidevogelgroep Groenlo

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Bij boeren plaatsen ze nestbeschermers en brengen ze het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een boerenlandvogelvrijwilliger start in februari/maart wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied. De vrijwilligers gaan vaak alleen of met zijn tweeën op pad.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de weidevogelgroep van VAN Berkel en Slinge, Groenlo en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator:

E-mail: Dhr. A.J.M. Geerdink

De groep is werkzaam in de gemeente Oost Gelre