Meer ecologie op uw erf

Wilt u een natuurerf creëren, als oase voor allerlei vlinders, (wilde) bijen, vogels, egels, kikkers, salamanders en andere dieren? Bij ons bent u aan het goede adres voor praktische tips om bij te dragen aan voedsel, nestgelegenheid en schuilplekken voor allerlei dieren. Daarmee draagt u bij aan de biodiversiteit in het cultuurlandschap. Kijk hier voor een Natuurerf advies.

Biodiversiteit

Biodiversiteit heeft betrekking op de rijkdom aan leven om ons heen: zowel planten,  dieren als micro-organismen.  Dankzij deze grote rijkdom aan leven is er vruchtbare grond, schone lucht en zijn er grondstoffen voor de vele producten die mensen gebruiken: medicijnen, huizen, kleding en brandstof. De balans is echter verdwenen en de biodiversiteit gaat hard achteruit. Ook de biodiversiteit in het cultuurlandschap staat onder druk. Wij zetten ons samen met grondeigenaren in om biotopen voor dieren in het Gelderse cultuurlandschap te behouden, te herstellen of te creëren. Vele vrijwilligers leveren hierbij een onmisbare inzet.

Als u de inrichting van uw erf en omringende percelen onder handen wilt nemen, dan kunt u denken aan aanleg van landschapselementen die karakteristiek zijn voor uw omgeving. Zoals bijvoorbeeld een poel, hoogstamboomgaard, heg, knotbomenrij, houtsingel of wilde bloemenweide. Meer informatie over werkwijze van SLG bij inzaaien.

Hoe maak je een insectenhotel? Wie maken er gebruik van? Lees het in de brochure Insectenhotel en haar bewoners.

Lathyrusbij_Peter_EekelderInformatie per diersoort

Verschillende dieren dragen bij aan biodiversiteit. Wilt u meer weten over uilen, (wilde) bijen of vleermuizen? Welke maatregelen kunt u treffen om ze te beschermen, nestgelegenheid te bieden of te zorgen dat ze voldoende voedsel vinden bij u in de buurt? Hier leest u alles over:

Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit! 

Kijk ook eens op: