Uitgelicht: Biodiversiteit

Veel mensen willen zich inzetten voor biodiversiteit. Dit is van groot belang voor het behoud van ons cultuurlandschap en verschillende soorten planten en dieren. Het kan gaan om het creëren van nestgelegenheid voor steenuilen, het oprichten van een wilde bijenwerkgroep of het beheren van een aantal poelen in de eigen gemeente. Particulieren richten het eigen erf in met oog voor natuur en biodiversiteit of zaaien een bijenbloemenmengsel. Op deze pagina staan inspirerende voorbeelden van projecten rondom biodiversiteit.

 

“Er is in 2017 twaalf hectare vogelakkers en akkerranden voor de patrijs ingezaaid.”

Initiatiefnemers ‘Paradijs voor de patrijs’ André Hendriksen en Theo Kaal

 

 

 

Doet u  mee?

Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit! 

Wilt u zelf een biodiversiteitsproject opstarten? Neemt u dan contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Kijk ook eens op: