Beplanting

Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. We werken samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken, door het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Vanaf de start van het project tot en met de feestelijke plantdag begeleiden we het proces binnen het dorp of de buurtschap.

Wilt u meer weten over het landschap waar in u woont en hoe u zelf uw erf aantrekkelijk(er) kunt maken voor dieren en planten? Neem dan een kijkje bij Natuurerf advies. Wilt u meer informatie over het aanplanten en onderhouden van bijvoorbeeld hoogstamfruitbomen, hagen, solitaire bomen, bosjes en poelen? Kijk dan bij praktische aanplant en onderhoud informatie.

Bekijk het laatste nieuws:

 


 

Vervolg Lingewaard in ’t groen in 2018

Inwoners van het buitengebied van de gemeente Lingewaard kunnen zich weer aanmelden voor het vervolg op het beplantingsproject ‘Lingewaard in ’t groen’. Ze kunnen inheemse bomen en struiken aanplanten op woonerven... Lees meer

Dijkbewoners planten streekeigen bomen en struiken

Bewoners langs het dijktracé Hagestein – Opheusden in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren planten binnenkort ruim 400 bomen en 8800 struiken voor een mooier buitengebied. Ze doen mee aan het... Lees meer

Bewoners uit Loo en Groessen planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Bewoners in het buitengebied van Groessen en Loo planten binnenkort ruim 11.000 streekeigen struiken en ruim 250 bomen. Het beplantingsproject Loo en Groessen in het Groen is een samenwerking van de gemeente Duiven,... Lees meer

Lievelde

Doe mee met Lievelde in het Groen (fase 2)

Bewoners van het buitengebied van Lievelde krijgen opnieuw de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in... Lees meer

Doe ook mee aan een mooier buitengebied voor Ede

Wilt u als inwoner van het buitengebied van Ede graag laan- of knotbomen, een elzensingel, hoogstamfruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de... Lees meer

Landschapsbrochure voor bewoners buitengebied Buren, Culemborg en Neder-Betuwe

Een mooier Betuws landschap maken we samen! Dat is de boodschap van de landschapsbrochure die de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe voor bewoners van het buitengebied hebben gemaakt. Samen met bewoners willen de... Lees meer

Knotten voor het landschap!

Deze actie is gesloten. U kunt zich helaas niet meer aanmelden. Via de aanplantactie Knotten voor het landschap! bieden we bewoners in het buitengebied van Gelderland de stimulans om op de juiste plek in het... Lees meer

Beplantingsproject Duiven

Behalve in Groessen en Loo kunnen ook bewoners van andere delen van het buitengebied van Duiven mee doen met een beplantingsproject. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaat op verzoek van de gemeente Duiven... Lees meer

Landschapsimpuls Heumen voor aansluiting van erf en landschap

Wilt u als inwoner van het buitengebied van de gemeente Heumen graag een hoogstamboomgaard of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag of singel met streekeigen bomen of struiken? U kunt nog tot 1 oktober... Lees meer

Plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers

Vele meters haag en singel en tientallen boomgaarden worden jaarlijks door particuliere grondeigenaren in het landschap aangelegd dankzij onze provinciebrede plantacties zoals Heg en Houtwal of Houd de bongerd hoog. Ook... Lees meer

Doe mee met De Glind-Achterveld (Gld) in het Groen!

Onder de noemer ‘De Glind en Achterveld (Gld) in het Groen’ starten Belangenvereniging De Glind, gemeente Barneveld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor bewoners in het... Lees meer

Help mee de hoogstamboomgaarden in Nunspeet te behouden!

In veel oude boomgaarden op de Veluwe en in de Randmeerkust vind je vaak de Lunterse Pippeling en de Notarisappel. Dat is niet zo vreemd omdat dit typische soorten zijn, die hier de laatste honderd jaar zijn aangeplant.... Lees meer

Doe mee met het beplantingsproject ‘Aerdt en Herwen in het Groen’

Wilt u als inwoner van het buitengebied van Aerdt of Herwen graag hoogstamfruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst... Lees meer

Doe mee met Loo en Groessen in het Groen

Aanmelden voor Loo en Groessen in het Groen kan niet meer. Ben u woonachtig in de gemeente Duiven? Dan kunt u zich wel aanmelden voor het Beplantingsproject Duiven. De dorpsraden van Groessen en Loo en Stichting... Lees meer

Doe mee met Winssen in het Groen

Wilt u als inwoner van het buitengebied van Winssen graag hoogstamfruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van het... Lees meer

Landschapsimpuls Geldermalsen

Bewoners in het buitengebied van Geldermalsen planten binnenkort meer dan achtduizend struiken, tachtig knotwilgen en tweehonderd bomen. Op vrijdag 24 februari 2017 is de feestelijke uitdeeldag van streekeigen... Lees meer