Subsidies voor vrijwilligers

Wij attenderen vrijwilligers en vrijwilligersgroepen op de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies. Voor groene vrijwilligers zijn er verschillende regelingen waar je als groep gebruik van kan maken:

Subsidieregeling Provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft een subsidieregeling ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. De regeling heeft als doel is om burgers met initiatieven voor natuur, groen en landschap laagdrempelig in staat te stellen om deskundigheid over organisatie en inhoud binnen te halen. Burgerinitiatieven kunnen een éénmalige bijdrage tot € 5000,- aanvragen, met een eigen bijdrage van 25%. Kijk hier voor meer informatie en wat SLG kan betekenen om gebruik te maken van deze subsidieregeling.

verder in ontwikkeling

Kijk ook eens op: