Subsidies voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben goede ideeën, maar zitten vaak verlegen om geld om de ideeën voor hun project of werkgebied ook in de praktijk te brengen. Er verschillende regelingen waar je als groene vrijwilligers(groep) gebruik van kan maken.

Fondsen en subsidieregelingen

Geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven
Wil jij samen met je groep iets extra’s doen voor natuur, groen en landschap? Er is geld beschikbaar voor groene vrijwilligersinitiatieven die zich nog meer willen inzetten voor hun leefomgeving. Deze financiële bijdrage is bedoeld voor het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door vrijwilligers. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden.

Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
Het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland verstrekt bijvoorbeeld een financiële bijdrage voor de aanschaf van gereedschap en materialen. Richtlijnen voor de maximale bijdrage zijn te vinden op de website van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Anjeractie
Online collecteren of aan de deur voor de Anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds. De helft van de opbrengst is voor jouw vereniging of stichting, de andere helft voor het Prins Bernard Cultuurfonds.

Rabobank sponsoring
Neem contact op met je lokale Rabobank vestiging om te bespreken wat de mogelijkheden zijn om een aanvraag te doen bij het Rabobank fonds. De bijdragen en voorwaarden verschillen per vestiging.

NLdoet
Organiseer begin maart een activiteit tijdens de landelijke vrijwilligersdag NLdoet en ontvang tot €350  van het Oranjefonds voor je klus. Deze bijdrage kan elk jaar opnieuw worden aangevraagd bij deelname aan NLdoet.

Van de Hucht de Beukelaar Stichting
De Van der Hucht de Beukelaar Stichting heeft tot doel het bevorderen van gezondheid en welzijn van mens en dier. Zij doen dit door het verstrekken van financiële bijdragen in kleinschalige vrijwilligersprojecten. De bijdrage ligt tussen €100 en maximaal €5.000.

SBNL Natuurfonds
Het SBNL Natuurfonds zet zich in voor particulier en agrarisch natuurbeheer in de Achterhoek. Ze beheren verschillende fondsen, met verschillende voorwaarden en bijdragen.

Pure Energie Fonds
Stichting Pure Energie Fonds verleent bijdragen aan duurzame initiatieven met aandacht voor natuur, milieu en maatschappelijke waarden. De bijdrage is maximaal €2.500.

Gelders Waterschapsfonds
Dit fonds op naam van het Prins Bernard Cultuurfonds is er speciaal voor water gerelateerde cultuurhistorische- of natuurprojecten. De projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd binnen het beheergebied van de Waterschappen. Geen vastgestelde maximale bijdrage.

Provincie Gelderland: Burgerbetrokkenheid bij groen, natuur, landschap
Provincie Gelderland stelt burgerinitiatieven voor natuur, groen en landschap in staat om groen aan te leggen en om deskundigheid in te huren via de subsidieregeling ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. Wilt u inwoners betrekken bij natuur, groen of landschap? Dan kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk of het herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen. Kijk hier wat SLG voor jouw initiatief kan betekenen.

Provincie Gelderland: Participatiesubsidie Cultuur en Erfgoed
De Provincie Gelderland zoekt naar vernieuwende ideeën om mensen in hun vrije tijd cultuur en erfgoed te laten beoefenen. Het moet gaan om erfgoed binnen de grens van een rijksmonument of gemeente-monument. Deze subsidie is vooral geschikt voor buitenplaatswerkgroepen of archeologiewachten. De bijdrage is maximaal € 10.000, je zorgt zelf voor maximaal € 3.500. Lees meer.

Geen stichting of vereniging?

Heeft je groep geen rechtsvorm (stichting, vereniging) en dit is wel nodig voor de subsidieverstrekking, neem dan contact op. We kunnen misschien een rol  spelen in de subsidieaanvraag.

Mogelijk zijn er in jouw gemeente lokale fondsen waar je een beroep op kunt doen, deze zijn hier niet vermeld. Heb je gebruik gemaakt van een fonds dat hier niet vermeld staat? Laat het ons weten, dan kunnen anderen daar ook hun voordeel mee doen!

Kijk ook eens op: