Stichting Park de Bleijke

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Stichting Park de Bleijke beheert en onderhoudt samen mewater_Park de Bleijket de gemeente Bronckhorst Park de Bleijke in Hengelo Gld. Het park is 2,3 hectare groot en bestaat uit 2 delen. Het heeft een historisch deel met bleek en bleekhuisje en een Cool Nature deel met speel- en verblijfsaanleidingen geheel bestaande uit natuurlijke materialen. Bekijk de schets van het park met alle onderdelen.
We hebben als eerste park in Nederland het NL Green Label A ontvangen van Royal Haskoning DHV.

Als stichting werken we samen met gemeente en vrijwilligers aan het onderhoud van het park. Grote grasoppervlaktes worden gemaaid door de gemeente. Het onderhoud aan bomen, behalve fruitbomen en knotwilgen, is eveneens voor de gemeente. De fruitbomen worden onderhouden door de Hoogstambrigade Bronckhorst. Het overige beheer en onderhoud komt voor rekening van de Stichting.

Het park is gelegen tussen Bleekstraat, Steintjesweide en wilgenschermen_Park de BleijkeDeijenborghsestraat. Het beste is postcode 7255DP aan te houden, dit zijn de appartementen aan de Steintjesweide 1 t/m 39 die tegenover het park staan.

Meer informatie

Wij hebben een site: www.parkdebleijke.nl en we zitten op facebook: www.facebook.com/CoolNatureDeBleijke

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Aanspreekpunt is de heer G.M.F. Berenbroek, penningmeester van de Stichting.
Hij is bereikbaar via
parkdebleijke@gmail.com en via 06-50484383.

We zijn op dit moment bezig met 2 vrij grote projecten, een daarvan is het park meer geschikt maken voor minder valide kinderen. Het park is toegankelijk voor minder validen maar er zijn weinig tot geen speelaangelegenheden voor hen. Daar willen we samen met Stichting Litania verandering in brengen. Dit soort aanpassingen vragen echter behoorlijke investeringen. We laten ons daardoor echter niet uit het veld slaan en zijn op zoek naar donaties, giften enz..