Bijeenkomst 5: Ecologisch bermbeheer en bewoners

Foto: Henk van den Burg

Meenemen van bewoners in uw verhaal/ambitie, hoe doet u dat? Hoe speelt u in op participatie? Door bewoners op een positieve manier te benaderen, kunt u veel weerstand voorkomen.
Hier vindt u een voorbeeld van een folder voor bewoners:

Folder bloemrijke bermen

 

 

Kijk ook eens op: