Plant een haag! Plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers

Door de aanplant van een haag of bosje kan je met je vrijwilligersgroep iets extra´s doen voor je omgeving. Help de wilde bijen door te kiezen voor struiken die gedurende een lange periode in bloeien. Zo is er altijd voldoende voedsel voor ze. Komen er in jullie werkgebied patrijzen voor? Plant dan een patrijzenhaag aan, deze biedt voldoende dekking aan de patrijs om veilig te kunnen broeden.

Vrijwilligers zien kansen

Vrijwilligers kunnen een nog grotere rol spelen bij de aanleg van nieuwe landschapselementen of de versterking hiervan. Omdat vrijwilligers hun werkgebied en het landschap waarin ze werken goed kennen, kunnen ze ook kansen zien voor verbetering in het landschap. Heeft jullie vrijwilligersgroep belangstelling en is de grondeigenaar ook enthousiast? Dan kunnen jullie samen een plan maken. De coördinator van de vrijwilligersgroep kan zich via onderstaand formulier opgeven.

Bijenhagen

We hebben speciaal voor wilde bijen verschillende hagen samengesteld: wilde rozen bijenhagen en doornloze bijenhagen . Een bijenhaag is een vrij uitgroeiende struweelhaag. Bij beiden is rekening gehouden met langdurig voedselaanbod voor wilde bijen en andere bestuivers. Voor klei en zand is een passend assortiment geselecteerd door SLG: bijenhaag op kleigrond of bijenhaag op zandgrond.

Patrijzenhaag

Een patrijzenhaag is een  gemengde haag met streekeigen beplanting van soorten die breed uitlopen. Deze struiken groeien in parapluvorm, zodat ze veel beschutting geven aan de broedende patrijzen. Plant de patrijzenhaag aan in die gebieden waar de patrijs al voorkomt en help daarmee de populatie uitbreiden. Zo zorgen jullie ervoor dat er ook in de toekomst jonge patrijzen scharrelen in het landschap. Zowel voor klei als voor zand is het volgende assortiment geselecteerd door SLG: patrijzenhaag.

Bestellen

Het plantmateriaal (maat 60-80 cm) is zoveel mogelijk biologisch en autochtoon. Mocht plantmateriaal niet voldoende aanwezig zijn om aan de vraag te voldoen, dan selecteert een adviseur van SLG een waardige vervanging. Het is van groot belang dat de hagen vrij uit kunnen groeien. Knip- en scheerheggen hebben nauwelijks waarde als voedselbron voor wilde bijen en andere dieren. Per strekkende meter haag zijn de kosten € 2,00.

U kunt het plantmateriaal bestellen tot 26 november, de uitdeeldag is vrijdag 18 januari 2019 in Rozendaal.