Raad van toezicht

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft sinds 2016 een raad van toezicht, zodat de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ goed gescheiden zijn. De raad van toezicht bestaat momenteel uit 5 personen. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor het houden van toezicht. De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. De directeur-bestuurder behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor belangrijke besluiten, zoals de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan.

Op de foto van links naar rechts: Willem Meijers, Free Hoving, José Blom, Adrie Hottinga, Eelco Schurer.

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

FH Free Hoving
Voorzitter
Nevenfuncties:

 • Directeur Hoving Advies en Interim BV (bezoldigd)
 • Voorzitter Rozendaalse Hengelvereniging (onbezoldigd)
 • Voorzitter monumentencommissie Culemborg (bezoldigd)
 • Voorzitter welstandscommissie Rayon VIII (onkostenvergoeding)
 • Lid Ledenraad Rabobank Arnhem en omstreken (onbezoldigd)
es Eelco Schurer
Lid
Nevenfuncties:

 • Rentmeester Staatsbosbeheer Regio Oost (bezoldigd)
 • Zelfstandig rentmeester, Velp (bezoldigd)
 • Directeur/rentmeester landgoed ’t Medler BV te Vorden (bezoldigd)
 • Lid bestuur Stichting Doorwerthse Uiterwaarden (onbezoldigd)
 WM Willem Meijers
Lid
Nevenfuncties:

 • Senior accountmanager Nationaal Groenfonds (bezoldigd)
 • Lid raad van toezicht stichting Grondbeheer (onbezoldigd)
 JB José Blom
Lid (op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad)
Nevenfuncties:

 • Teamleider zorg bij Driegasthuizengroep (bezoldigd)
 • Secretaris bestuur Kamerkoor de Hoventoon, Deventer (onbezoldigd)
 AH Adri Hottinga
Lid
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Imkersvereniging Heerde (onbezoldigd)
 • Adviseur hoofdbestuur Nederlandse Bijenhouders Vereniging (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Instandhouding Meursweide en Meurspark Heerde (onbezoldigd)
 • Coördinator vogeltellingen bij de Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe-Heerde (onbezoldigd)

Reglementen

De raad van toezicht heeft de volgende reglementen vastgesteld:
-reglement raad van toezicht
-reglement audit commissie
-reglement remuneratie commissie

Grafheuvel geadopteerd

De raad van toezicht voelt zich betrokken bij de doelen van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Om die reden heeft de raad van toezicht de grafheuvel ‘Kievitsdel’ (gemeente Renkum) geadopteerd. Ze onderhoudt de heuvel zodat deze tastbare herinnering aan de 3.500 jaar oude bewoning van het gebied zichtbaar blijft in het landschap. De grafheuvel is eigendom van Multiland Vastgoed BV.

Kijk ook eens op: