Bestuur en medewerkers

Arjan Vriend
Directeur-bestuurder

 • Voorzitter managementteam

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Bestuurslid van Stichting Zeldzame Huisdierrassen
 • Adviseur van Stichting Erkend Veluws Streekproduct

Sander Nijhuis
Hoofd projecten en advies

 • Lid managementteam

Yvonne Bloemena
Medewerker communicatie

Esther van den Berge
Medewerker communicatie

Erik van Eek
Projectleider

 • Regiocoördinatie Achterhoek en Liemers
 • Beheer Klompenpaden

Ruud Borkes
Adviseur Achterhoek en Liemers

Robert Keizer
Projectleider

 • Regiocoördinatie Gelderse Vallei, Veluwe en IJsselvallei
 • Themacoördinatie ecologie en leefgebieden

Karen Hinkamp
Projectleider

 • Eerste aanspreekpunt voor boerenlandvogelwerkgroepen
 • Beheer Klompenpaden

Eward Timmerman
Adviseur Gelderse Vallei, Veluwe en IJsselvallei

Freek Aalbers
Projectleider

 • Regiocoördinatie Rivierengebied

Saskia Bemer
Projectleider

 • Eerste aanspreekpunt voor landschapsbeheergroepen
 • Eerste aanspreekpunt voor landgoed- en buitenplaatswerkgroepen
 • Eerste aanspreekpunt voor de werkgroep landschapsmonitoring
 • Eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers van Waterschap Vallei en Veluwe
 • Coördinator Natuurwerkdag

Martijn Grievink
Projectleider

 • Eerste aanspreekpunt voor archeologiewachten

Dagmar Kroezen
Projectleider

 • Themacoördinatie Klompenpaden

Michael Witjes
Projectleider

Nomi Havelaar
Projectleider

 • Eerste aanspreekpunt voor biodiversiteitswerkgroepen

Rosina Verweij
Medewerker Klompenpaden/ adviseur

 • Beheer Klompenpaden
 • Tweede aanspreekpunt voor boerenlandvogelwerkgroepen

Saskia Glas
Medewerker Klompenpaden

 • Beheer Klompenpaden

Marja van der Veen
Medewerker Klompenpaden

 • Beheer Klompenpaden

Femke Wolthaus
Adviseur

Tijl Essens
Medewerker zwerfafvalprojecten

Hella Flikweert
Senior medewerker secretariaat

Mads van Loon
Senior administrateur financieel

 • Administratie bedrijfsvoering

Steven Schelling
Administrateur financieel

 • Administratie projecten

Eric Jansen
Vrijwilliger distributie en beheer routefolders Klompenpaden

Erik Rem, Michel Menning en Dries van der Sluijs
Vrijwilligers gereedschapsdepot

Kijk ook eens op: