Bestuur en medewerkers

Arjan Vriend
Directeur-bestuurder

 • Voorzitter managementteam

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Bestuurslid van Stichting Zeldzame Huisdierrassen
 • Adviseur van de Stichting Erkend Veluws Streekproduct

Sander Nijhuis
Hoofd projecten en advies

 • Lid managementteam

Yvonne Bloemena
Medewerker communicatie

Esther van den Berge
Medewerker communicatie/ vrijwilligerswerk

 • Eerste aanspreekpunt voor landschapsbeheergroepen

Erik van Eek
Projectleider

 • Regiocoördinatie Achterhoek en Liemers
 • Beheer Klompenpaden
 • Eerste aanspreekpunt voor bewonersinitiatieven

Ruud Borkes
Adviseur Achterhoek en Liemers

Robert Keizer
Projectleider

 • Regiocoördinatie Gelderse Vallei, Veluwe en IJsselvallei
 • Themacoördinatie ecologie en leefgebieden

Karen Hinkamp
Projectleider

 • Beheer Klompenpaden
 • Eerste aanspreekpunt voor vrijwilligersgroepen voor boerenlandvogels (weide-, akker- en erfvogels)

Eward Timmerman
Adviseur Gelderse Vallei, Veluwe en IJsselvallei

Freek Aalbers
Projectleider

 • Regiocoördinatie Rivierengebied

Saskia Bemer
Adviseur Rivierengebied

 • Ondersteuning vrijwilligerswerk

André Kaper
Projectleider

 • Themacoördinatie cultuurhistorie
 • Eerste aanspreekpunt voor landgoed- en buitenplaatswerkgroepen
 • Eerste aanspreekpunt voor 'Oral History' werkgroepen
 • Ontwikkeling GIS

Martijn Grievink
Projectleider

 • Eerste aanspreekpunt voor archeologiewachten

Dagmar Kroezen
Projectleider

 • Themacoördinatie toegankelijkheid

Michael Witjes
Projectleider

Nomi Havelaar
Projectleider

 • Eerste aanspreekpunt voor poelenwerkgroepen
 • Eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers voor bescherming  van vleermuizen

Rosina Verweij
Medewerker beheer Klompenpaden

Annet Venbrux
Medewerker beheer Klompenpaden

Marja van der Veen
Medewerker beheer Klompenpaden

Femke Wolthaus
Adviseur / projectmedewerker

Tijl Essens
Projectleider zwerfafvalaanpak

Hella Flikweert
Medewerker Secretariaat

Sylvia Bodewitz
Medewerker Secretariaat

Mads van Loon
Senior administrateur financieel

 • Administratie bedrijfsvoering

Steven Schelling
Administrateur financieel

 • Administratie projecten

Eric Jansen en Marianne Huijser
Vrijwilligers distributie en beheer routefolders Klompenpaden

Erik Rem, Michel Menning en Dries van der Sluijs
Vrijwilligers gereedschapsdepot

Kijk ook eens op: