Oral History Werkgroep Gelderland

In 2008 is de Oral History Werkgroep Gelderland opgericht door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) om de levende geschiedenis en verhalen van (veelal oudere) streekbewoners over het landschap vast te leggen. Sinds 2012 opereert de werkgroep zelfstandig en wordt daarbij gefaciliteerd door SLG en de Stichting Erfgoed Gelderland (EG). De werkgroep bestaat uit 3 coördinerende vrijwilligers, 1 archief vrijwilliger, rond de 30 actieve interview-vrijwilligers en één fotografie vrijwilliger. Deze vrijwilligers werken samen aan het op een uniforme wijze afnemen en uitwerken van interviews. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde: een geluidsopname, een transcript hiervan, een verhaal op basis van het transcript, een registratieformulier, portretfoto’s, landschapsfoto’s en persoonlijk beeldmateriaal (oude foto’s, scans van oude kaarten, pachtboekjes, melksterdiploma’s e.d.). Hierdoor blijven de verhalen zeer dicht bij hetgeen is verteld. Bovendien kunnen hierdoor de afgenomen interviews in zijn geheel opgenomen worden in het Gelders Archief, voor ons een belangrijke kwaliteitseis: hierdoor is deze levende geschiedenis niet alleen vastgelegd, maar ook duurzaam bewaard voor het nageslacht en beschikbaar voor onderzoek. Hiervoor hebben alle interviewers dezelfde door SLG en EG ontwikkelde cursus gehad. SLG beschikt over een collectie van bijna 200 verhalen over het landschap. Deze verhalen zijn deels in boekvorm verschenen en/of deels op onze website gepubliceerd.

Klik hier voor de inspirerende verhalen, die samen een narratief landschap schetsen van onze mooie provincie, verteld door de bewoners van het platteland.

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met de coördinator Stance Westerhoud, stance.westerhoud@gmail.com.

Voor het bespreken van nieuwe oral history projecten over het cultuurhistorisch landschap, zoekt u contact met André Kaper, projectleider van SLG: a.kaper@landschapsbeheergelderland.nl.

Kijk ook eens op: