Bijeenkomst 2 en 3: Methoden en effecten

wormkruidbij_Peter Eekelder
Wormkruidbij Foto: Peter Eekelder

Hoe beheren we bermen ecologisch (methoden) en wat zijn de beoogde effecten? Wat zijn de kosten en baten, letterlijk en figuurlijk? Een uitgebreid onderwerp waaraan het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer twee bijeenkomsten wijdt.

Oogst bijeenkomst 2 Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

Oogst bijeenkomst 3 Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

De volgende documenten geven inzicht in verschillende vormen van ecologisch bermbeheer (en kosten), bijvoorbeeld voor meer vlinders en wilde bijen.

Bijen en vlinders

Bijvriendelijk beheer brochure
Factsheet bijvriendelijk groenbeheer
Bloemrijke bermen en eikenprocessierups tussenrapportage 2017
Vlinderbrochure bermen taluds restgronden 2008
Effecten van inzaaien
Sinusmaaien voor wegbeheerders (afbeelding)
Casus Insecten en botanisch bermbeheer
Bloemrijke bermen en eikenprocessierups eindrapportage 2018 2019
Relatie bermbeheer en eikenprocessierups Volkskrant 11 juli 2019

Verwerken van maaisel

Vademecum bermmaaisel

 

 

 

Kijk ook eens op: