Cursussen voor vrijwilligers

We hebben dit jaar opnieuw een breed aanbod van cursussen voor vrijwilligers, waarbij zowel ARBO & veiligheid, gereedschapsonderhoud, hoogstamfruit snoeien, biodiversiteit en verdiepingscursussen over landschap aanbod komen! Per cursus staat aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Vrijwilligers dienen zich individueel aan te melden via het aanmeldformulier op de website dat bij de betreffende cursus staat. Bij cursussen waar u een eigen bijdrage heeft, ontvangt u voorafgaand een verzoek tot betaling. Hierna is uw deelname definitief.

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst.

Door coronamaatregelen kon een aantal cursussen niet doorgaan. Het kan zijn dat wij op een later moment moeten besluiten andere cursussen ook te annuleren. Houd onze website in de gaten voor actuele informatie.

Kennismakingswerkdag Heggenvlechten (vol)

Heggen vormen waardevolle en beeldbepalende elementen in grote delen van ons landschap. Heggen en heggenvlechters zijn onlosmakelijk met ons cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen mede de identiteit van een streek.  In deze kennismakingswerkdag besteden we aandacht aan heggen en het ambacht van het heggenvlechten. Na een introductie gaan we onder leiding van Firma Heggen aan de slag met het vlechten van een heg. Meer informatie.
Zaterdag 13 februari 2021, Nijkerk

Afgerond 2020

Digitale vrijwilligersbijeenkomsten voor coördinatoren

Dit jaar organiseren wij in verband met corona de bijeenkomsten voor coördinatoren digitaal. De digitale vrijwilligersbijeenkomsten voor coördinatoren komen in de plaats van de coördinatoren bijeenkomsten zoals jullie deze van voorgaande jaren kennen. Na aanmelding ontvang je een week voorafgaand aan de bijeenkomst een instructie en een link om in te loggen voor deelname aan de bijeenkomst. Kan je zelf als coördinator niet, maar is er een vrijwilliger uit de groep die dit interessant vindt, dan mag hij/zij zich hier ook voor aanmelden. Kijk hier voor meer informatie:
Vrijwilligerswerk in het prachtige landschap van de Veluwe op 12 november
Vrijwilligerswerk in het prachtige landschap van het Rivierengebied 26 november

Basistraining snoeien van fruitbomen (vol)

In deze cursus wordt nieuwe vrijwilligers van Hoogstambrigades of landschapsbeheerwerkgroepen de basis bijgebracht van het snoeien van fruitbomen. Wat is vormsnoei, regulier snoei en hoe snoei je fruitbomen met achterstallig onderhoud? De basistraining bestaat uit een theorie en een praktijkdeel. Meer informatie
Datum: theorie: woensdag 18 november 2020
Praktijk: afgelast 

Cursus gereedschapsonderhoud (vol)

Welk gereedschap is te leen bij SLG, welke gereedschap kan je het beste voor welke activiteit (knotten, hoogstamfruit snoeien, houtsingel zagen, etc.) gebruiken? Hoe gebruik je de ladder? Hoe onderhoud je het gereedschap in het veld. Meer informatie.
Vrijdag 6 november 2020, gereedschapsloods SLG te Rozendaal

Aanhangercursus

Veel vrijwilligersgroepen lenen gereedschap bij SLG. Het gereedschap is soms te groot om in de auto te passen, een aanhanger is dan de oplossing. Maar hoe koppel je de aanhanger aan, wat mag wel en niet met een aanhanger en op welke manier gebruik je de spanbanden? Allemaal onderwerpen die aanbod komen tijdens deze aanhangerinstructie. Meer informatie.
Vrijdag 9 oktober 2020, Rozendaal

Training bosmaaier basis (vol)

Deze training is speciaal bedoeld voor diegenen die de basisvaardigheden van het werken met een bosmaaier wil leren. Het werken met de bosmaaier is gevaarlijk werk en kan bij onvoldoende kennis en vaardigheden tot ongelukken leiden. Je leert tijdens deze training de basis van het werken met de bosmaaier, waarbij onderhoud, veilig werken, maaien van gras en kruidachtige begroeiingen besproken en geoefend worden. Meer informatie.
Vrijdag 2 oktober 2020, Arnhem

Cursus bodem en landschapsbeheer (vol)

Hoe ziet een gezonde bodem er uit? Wat kunnen wij als landschapsbeheerder doen voor een gezonde bodem? Hoe verschilt dit per landschapselement? De belangrijke rol van humus komt aan bod evenals de twee basisvormen, zoals we die in het veld tegen komen. Tijdens het praktijkdeel bekijken we de bodem van een aantal landschapselementen. Wat zien we? Welke conclusies zijn er te trekken en hoe zouden we het beheer kunnen aanpassen om het leven in de bodem te stimuleren? Deze cursus bestaat uit een theoriedeel (1 uur) en een praktijkdeel (2 uur). Het theoriedeel gaat in op de bodem als basis voor alles wat boven de grond groeit. Meer informatie en aanmelden.
Zaterdag 3 oktober 2020, Empe

Cursus Particuliere landschapsparels

Voor deze cursus zijn we te gast op een particulier natuurterrein. Hoe heeft de eigenaar het terrein omgevormd tot een gebied met hoge landschapswaarde en ecologische waarde? Een ecoloog van SLG vult het verhaal van de eigenaar aan met informatie over algemene ecologische principes (het belang van geleidelijke overgangen), leefgebieden (wat hebben soorten nodig) en herkenning van streekeigen flora en fauna. Opdoen van inspiratie en het verzamelen van praktische tips staan centraal in deze cursus. Meer informatie.
Zaterdag 5 september 2020, ’t Zwanenbroekje, Ubbergsepolder, gemeente Berg en Dal

Zeisclinics

Ook dit jaar organiseren we twee keer een Zeisclinic, in een halve dag leer je de fijne kneepjes van het maaien met de graszeis. Je leert in een halve dag de basisbeginselen van het maaien met de graszeis: maaien op vlak terrein met een juiste lichaamshouding en de zeis veilig hanteren en transporteren. Meer informatie.
Vrijdag 24 juli en 31 juli 2020 (locatie Rozendaal)

Webinar Wat groeit en bloeit daar in de berm?

Als vrijwilliger van Klompenpaden of zwerfafvalbrigades vraagt u zich dit wellicht regelmatig af. Want hoewel bonte bermen schaars zijn geworden in het landschap, is hier nog steeds een aanzienlijk deel van de Nederlandse flora te vinden. Meer informatie
Dinsdag 30 juni 2020 (digitaal)

Webinar wilde planten en insecten: ze horen bij elkaar

Veel wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben nauwe relaties met wilde planten. Vandaar dat deze planten letterlijk van levensbelang zijn. Deze online-bijeenkomst geeft allerlei voorbeelden van de samenwerking tussen planten en insecten. En als je het eenmaal weet, dan wordt deze samenwerking steeds meer zichtbaar: in je eigen tuin, op je erf of in je werkgebied als landschapsbeheerder. Meer informatie
Donderdag 2 juli 2020 (digitaal)

Advies op maat

We horen het graag als je met je vrijwilligersgroep advies kunt gebruiken. We bekijken dan wat handig is: telefonisch of per mail meedenken, bij jullie op locatie langskomen voor een korte instructie of meedenken over de aanpak van een gebiedje. Met meer dan 300 groepen is het niet mogelijk om een uitgebreide cursus per groep te verzorgen, maar als blijkt dat er bij meerdere groepen behoefte is aan een korte training over hetzelfde onderwerp, dan ligt dat wel binnen de mogelijkheden.
Waarvoor kunt u o.a. bij ons terecht?
-Cursus ‘Alles van het landschap’
-Meedenken over langjarig beheer van een landschapselement zoals een hoogstamboomgaard
-Het werven en binden van nieuwe leden, netwerken met gemeente en andere partijen
-Advies over veilig werken

Neem contact op voor meer informatie of overleg over advies op maat.

In uw gemeente

Naast advies aan vrijwilligersgroepen, organiseren we projectmatig ook vaak cursussen. Denk aan het oprichten van een nieuwe hoogstambrigade of buitenplaatswerkgroep. Kijk op onze website onder het kopje in uw gemeente of dit misschien ook voor uw woonplaats geldt.

De cursussen die wij organiseren zijn bedoeld voor inwoners van Gelderland. Onze collega landschapsbeheerorganisaties bieden ook regelmatig cursussen aan in de andere provincies. Kijk hier voor meer informatie.

Kijk ook eens op: