Cursussen

We hebben ieder jaar een breed aanbod van cursussen voor vrijwilligers, waarbij zowel veilig werken, gereedschapsonderhoud, hoogstamfruit snoeien als biodiversiteit aanbod komen! Op deze pagina vind je een overzicht van de cursussen. Klik op de titel om te zien voor wie de cursus bedoeld is en welke voorwaarden gelden en om aan te melden. Bij cursussen waar u een eigen bijdrage heeft, ontvangt u voorafgaand een verzoek tot betaling. Hierna is uw deelname definitief.

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst.

Advies op maat

We horen het graag als je met je vrijwilligersgroep advies kunt gebruiken. We bekijken dan wat handig is: telefonisch of per mail meedenken, bij jullie op locatie langskomen voor een korte instructie of meedenken over de aanpak van een gebiedje. Met meer dan 300 groepen is het niet mogelijk om een uitgebreide cursus per groep te verzorgen, maar als blijkt dat er bij meerdere groepen behoefte is aan een korte training over hetzelfde onderwerp, dan ligt dat wel binnen de mogelijkheden.
Waarvoor kunt u o.a. bij ons terecht?
-Cursus ‘Alles van het landschap’
-Meedenken over langjarig beheer van een landschapselement zoals een hoogstamboomgaard
-Het werven en binden van nieuwe leden, netwerken met gemeente en andere partijen
-Advies over veilig werken

Neem contact op voor meer informatie of overleg over advies op maat.

In uw gemeente

Naast advies aan vrijwilligersgroepen, organiseren we projectmatig ook vaak cursussen. Denk aan het oprichten van een nieuwe hoogstambrigade of buitenplaatswerkgroep. Kijk op onze website onder het kopje in uw gemeente of dit misschien ook voor uw woonplaats geldt.

De cursussen die wij organiseren zijn bedoeld voor inwoners van Gelderland. Onze collega landschapsbeheerorganisaties bieden ook regelmatig cursussen aan in de andere provincies. Kijk hier voor meer informatie.

Afgeronde cursussen 2019

Basistraining snoeien van fruitbomen

Het leren onderhouden van hoogstamfruitbomen. De basistraining bestaat uit 3 onderdelen:
Onderdeel 1: Praktijkochtend snoeien van jonge fruitbomen
Vond al plaats op zaterdag 9 maart in Beusichem
Onderdeel 2: Theorieavond snoeien van fruitbomen
Op dinsdag 26 november in Voorst
Onderdeel 3: Praktijkochtend snoeien van puberfruitbomen
Op zaterdag 30 november in Voorst

Cursus gereedschapsonderhoud

Welk gereedschap is te leen bij SLG, welke gereedschap kan je het beste voor welke activiteit (knotten, hoogstamfruit snoeien, houtsingel zagen, etc.) gebruiken? Hoe gebruik je de ladder? Hoe onderhoud je het gereedschap in het veld.
Op vrijdag 4 oktober in Rozendaal.

Cursus onderhoud en biodiversiteit van waterelementen

Deze cursus is voor vrijwilligers die werken met onderhoud van sloten, zegen, poelen, beken, kolken, etc. Hoe onderhoud je de waterpartij en wat kan je doen t.b.v. het vergroten van de biodiversiteit? Op vrijdag 20 september.

Cursus Bij-vriendelijk beheer van landschapselementen (lezing en veldexcursie)

Wat hebben wilde bijen nodig en hoe kunnen we hiermee rekening houden bij het beheer van landschapselementen? Na een lezing op het kantoor van SLG gaan we op veldexcursie onder leiding van een ecoloog van SLG. Op zaterdag 7 september in Rozendaal.

Cursus maaien met de zeis

Ook dit jaar organiseren we weer twee keer de ééndaagse cursus maaien met de graszeis. Onder leiding van vrijwillige zeisdocenten leert u de techniek van het zeisen, het haren (scherp maken) van de zeis en er is een smid die uw zeis op uw maat kan afstellen. Als u geen zeis heeft kunt u ter plekke een zeis en haarsetje aanschaffen.
Zaterdag 22 juni (locatie Rozendaal) 
Zaterdag 7 september (locaties Warnsveld) 

Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm?

Als vrijwilliger van Klompenpaden of zwerfafvalbrigades vraagt u zich dit wellicht regelmatig af. Want hoewel bonte bermen schaars zijn geworden in het landschap, is hier nog steeds een aanzienlijk deel van de Nederlandse flora te vinden. Op zaterdag 29 juni in de gemeente Brummen.

Cursus Sinusbeheer

Sinusbeheer, een methode van bij- en vlindervriendelijk maaibeheer, sluit goed aan op de (vrijwilligers)praktijk: leuk om te doen en zeer geschikt voor kleine hooilanden met optimaal resultaat voor flora en fauna. Wilt u meer weten over sinusbeheer in de praktijk? Na een introductie, bekijken we het resultaat aan de rand van een boomgaard. Sinds 2017 voert SLG hier sinusbeheer uit. Deze vorm van gefaseerd beheer werpt intussen de eerste vruchten af. Na een korte veldexcursie –met aandacht voor vegetatie en insecten- steken we samen de handen uit de mouwen en ruimen we hooi. Daarbij demonstreren we hoe dit hooi gebruikt kan worden als mulch bij de fruitbomen. Op vrijdag 21 juni in Rozendaal.

Interactieve bijeenkomst beheer Klompenpaden

De jaarlijkse bijeenkomst voor klompenpadvrijwilligers om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen over het beheer van Klompenpaden. Op vrijdag 14 juni in Loenen.

Training werken met de bosmaaier

Deze training is bedoeld voor Klompenpad vrijwilligers die de basisvaardigheden van het werken met de bosmaaier willen leren. U leert tijdens de training de basis van het werken met de bosmaaier, waarbij onderhoud, veilig werken, maaien van gras en kruidachtige begroeiingen besproken en geoefend worden. Op vrijdag 14 juni in Loenen.

Cursus haren van de zeis

De cursus haren van de zeis bestaat uit 3 onderdelen:
Onderdeel 1: Uitleg over de verschillende zeisbomen en zeisen en het stellen van de zeis op maat van de vrijwilliger.
Onderdeel 2: Maken van je eigen haarbok en laten zien welke verschillende manieren van haren er zijn.
Onderdeel 3: Verschillende technieken van haren leren en leren de zeis scherp te houden.
Onderdeel 1 op dinsdag 4 juni 2019, onderdeel 2 op dinsdag 11 juni 2019 en onderdeel 3 op dinsdag 18 juni 2019 in Rozendaal.

Cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Na afloop van deze cursus ben je voorbereid om in geval van een onverwachte situatie of ongeval te kunnen handelen, ben je je bewust van alle aspecten en risico’s van de situatie en in staat om eerste hulp te verrichten in afwachting van (deskundige) hulp. Op vrijdag 14 juni in Rozendaal.

Inspiratieochtend ecologisch beheer, van niets naar iets

Voor deze cursus zijn we te gast in het particuliere natuurterrein Lingeland in Randwijk. De eigenaar wist in 40 jaar tijd landbouwgrond om te vormen tot een weelderig natuurterrein. Een ecoloog van SLG vult het verhaal van de eigenaar aan met informatie over algemene ecologische principes (het belang van geleidelijke overgangen), leefgebieden (wat hebben soorten nodig) en herkenning van streekeigen flora en fauna. Opdoen van inspiratie en het verzamelen van praktische tips staat centraal in deze cursus. Op zaterdag 25 mei in Randwijk. 

Cursussen boerenland- en weidevogelbescherming

Het leren van de beginselen van boerenland- en weidevogelbescherming. Tijdens de cursus leert u kijken naar weidevogels, waarnemen van bepaald gedrag, hoe zoekt u het beste de nesten en hoe beschermt u nesten? Op 7 maart en 23 maart in Barneveld.

Kijk ook eens op: