Cursussen

In 2018 bieden we enkele veelgevraagde cursussen aan. Daarnaast is er ruimte voor advies op maat:

cursus Alles van het landschapBasiscursus Hoogstamfruit

Voor nieuwe vrijwilligers van bestaande hoogstambrigades organiseren we de basiscursus Hoogstamfruit.

Maaien met de zeis

Zomerseizoen 2018 staat de cursus weer op de rol. Neem contact op voor mogelijkheden om een korte zeisclinic op uw eigen locatie door ons te laten verzorgen.

Advies op maat

We horen het graag als u met uw vrijwilligersgroep advies kunt gebruiken. We bekijken dan wat handig is: telefonisch of per mail meedenken, bij u op locatie langskomen voor een korte instructie of meedenken over de aanpak van een gebiedje. Met meer dan 280 aangesloten groepen is het vanzelfsprekend niet mogelijk om een uitgebreide cursus per groep te verzorgen, maar als blijkt dat er bij meerdere groepen behoefte is aan een korte training over hetzelfde onderwerp, dan ligt dat wel binnen de mogelijkheden.
Waarvoor kunt u o.a. bij ons terecht?
-Cursus ‘Alles van het landschap’
-Meedenken over langjarig beheer van een landschapselement zoals een hoogstamboomgaard
-Het werven en binden van nieuwe leden, netwerken met gemeente en andere partijen
-Advies over veilig werken
-Training gereedschapsonderhoud
Neem contact op voor meer informatie of overleg over advies op maat.

In uw gemeente

Naast advies aan vrijwilligersgroepen, organiseren we projectmatig ook vaak cursussen. Denk aan het oprichten van een nieuwe hoogstambrigade of buitenplaatswerkgroep. Kijk op onze website onder het kopje in uw gemeente of dit misschien ook voor uw woonplaats geldt.

De cursussen die wij organiseren zijn bedoeld voor inwoners van Gelderland. Onze collega landschapsbeheerorganisaties bieden ook regelmatig cursussen aan in de andere provincies. Kijk hier voor meer informatie.

In 2017 organiseerden we:

-Cursus sinusbeheer:
insectvriendelijk maaibeheer van hooilandjes
De cursus bij- en vlindervriendelijk maaibeheer bestaat uit een theoriegedeelte over een nieuwe vorm van beheer die ontwikkeld is door de Vlinderstichting: het sinusbeheer.
Na het theoriedeel gaan we naar buiten om het sinusbeheer direct in de praktijk te brengen. Hiervoor krijg je een korte introductie in het gebruik van de zeis en neemt je deze zelf ter hand. Na deze training weet je zelf hoe je met oog voor de biodiversiteit je graslandjes kunt beheren.

-Training veldhulpverlening
De cursus veldhulpverlening (hga/eerste hulp bij ongevallen in het landschap) is specifiek bedoeld voor vrijwilligers die beheerwerkzaamheden in het veld doen. Deze training is een iets aangepaste versie van de training HGA (Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid) en is inclusief reanimatie. Alle cursisten ontvangen het memoboekje HGA/EHBO/BHV.

-Basiscursus Hoogstamfruit
Voor nieuwe vrijwilligers van bestaande hoogstambrigades organiseren we de basiscursus Hoogstamfruit.

-Maaien met de zeis
Ook in 2017 vond de cursus maaien met de zeis twee keer in Gelderland plaats. Onder leiding van SLG en vrijwillige zeisdocenten leerden 40 deelnemers haren, de techniek van het zeisen en was er een smid die hun zeis op maat afstelde.

Kijk ook eens op: