Cursussen

We hebben dit jaar opnieuw een breed aanbod van cursussen voor vrijwilligers, waarbij zowel ARBO & veiligheid, gereedschapsonderhoud, hoogstamfruit snoeien, biodiversiteit en verdiepingscursussen over landschap aanbod komen! Per cursus staat aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Vrijwilligers dienen zich individueel aan te melden via het aanmeldformulier op de website dat bij de betreffende cursus staat. Bij cursussen waar u een eigen bijdrage heeft, ontvangt u voorafgaand een verzoek tot betaling. Hierna is uw deelname definitief.

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst.

Alle cursussen die vóór 1 juni zouden plaats vinden, zijn geannuleerd i.v.m coronamaatregelen. We zoeken naar een oplossing om deze cursussen op een ander moment/ andere manier toch doorgang te laten vinden. Heb je interesse, meld je dan toch aan, dan kunnen we je benaderen zodra er een nieuwe optie is. Het kan zijn dat wij op een later moment moeten besluiten andere cursussen ook te annuleren. Houd onze website in de gaten voor actuele informatie.

Webinars Wat groeit en bloeit daar in de berm en Wilde planten en insecten: ze horen bij elkaar
Wij doen ons best om waar mogelijk alternatieven aan te bieden.  De cursussen “Wat groeit en bloeit daar in de berm” en “Wilde planten en insecten: ze horen bij elkaar” worden nu als webinar aangeboden!

Verdiepingscursus landschap

Je bent al jaren actief in het landschap en je hebt behoefte aan wat meer achtergrondkennis. Of je bent nog maar net begonnen als coördinator en naast het werk in de praktijk valt het niet altijd mee om informatie te verzamelen. Het cultuurhistorisch landschap vormt een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Het geeft onze leefomgeving ‘kleur’ en identiteit. Ieder gebied heeft zijn eigen intrigerende ‘levensverhaal’. In deze cursus leer je hoe de bijzondere landschappen van Gelderland globaal zijn ontstaan. We duiken in het landschap van de regio, de bijbehorende landschapstypen en elementen.
De cursus bestaat uit drie onderdelen en wordt in drie regio’s aangeboden. Meer informatie en aanmelden.
Rivierengebied: Donderdag 23 april, donderdag 30 april, vrijdag 8 mei. Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.
Veluwe/IJsselvallei: Dinsdag 12 mei 2020, dinsdag 19 mei 2020, vrijdag 5 juni 2020. Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.
Achterhoek: Woensdag 24 juni 2020, woensdag 1 juli 2020, vrijdag 17 juli 2020.

Cursus maaien met de zeis

Ook dit jaar organiseren we weer twee keer de ééndaagse cursus maaien met de graszeis. Onder leiding van vrijwillige zeisdocenten leert u de techniek van het zeisen, het haren (scherp maken) van de zeis en er is een smid die uw zeis op uw maat kan afstellen. Als u geen zeis heeft kunt u ter plekke een zeis en haarsetje aanschaffen. Meer informatie en aanmelden.
Zaterdag 16 mei (locatie Rozendaal). Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.
Zaterdag 5 september (locatie nader te bepalen) 

Cursus Arbo & Veiligheid

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor beheer en behoud van natuur en landschap. Het werk is niet zonder risico’s. Aandacht voor je eigen veiligheid en dat van collega-vrijwilligers is hard nodig. Werken in de natuur is nooit een routineklus! Meer informatie en aanmelden.
Achterhoek: donderdag 14 mei, locatie nader te bepalen. Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.
Veluwe: dinsdag 19 mei 2020, locatie nader te bepalen. Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.
Rivierengebied: donderdag 28 mei 2020, locatie nader te bepalen. Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.

Webinar Wat groeit en bloeit daar in de berm?

Als vrijwilliger van Klompenpaden of zwerfafvalbrigades vraagt u zich dit wellicht regelmatig af. Want hoewel bonte bermen schaars zijn geworden in het landschap, is hier nog steeds een aanzienlijk deel van de Nederlandse flora te vinden. Meer informatie en aanmelden.
Dinsdag 30 juni 2020

Cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Deze cursus draagt bij aan het veilig werken in het veld. Na afloop van deze cursus ben je voorbereid om in geval van een onverwachte situatie of ongeval te kunnen handelen, ben je je bewust van alle aspecten en risico’s van de situatie en in staat om eerste hulp te verrichten in afwachting van (deskundige) hulp. Meer informatie en aanmelden.
Vrijdag 12 juni 2020, Helicon Opleidingen, Velp. Vanwege coronamaatregelen geannuleerd.

Cursus Sinusbeheer

Sinusbeheer, een methode van bij- en vlindervriendelijk maaibeheer, sluit goed aan op de (vrijwilligers)praktijk: leuk om te doen en zeer geschikt voor kleine hooilanden met optimaal resultaat voor flora en fauna. Meer informatie en aanmelden.
Vrijdag 19 juni 2020 Rozendaal. 

Webinar wilde planten en insecten: ze horen bij elkaar

Veel wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben nauwe relaties met wilde planten. Vandaar dat deze planten letterlijk van levensbelang zijn. Deze online-bijeenkomst geeft allerlei voorbeelden van de samenwerking tussen planten en insecten. En als je het eenmaal weet, dan wordt deze samenwerking steeds meer zichtbaar: in je eigen tuin, op je erf of in je werkgebied als landschapsbeheerder. Meer informatie en aanmelden.
Donderdag 2 juli 2020

Cursus Particuliere landschapsparels

Voor deze cursus zijn we te gast op een particulier natuurterrein. Hoe heeft de eigenaar het terrein omgevormd tot een gebied met hoge landschapswaarde en ecologische waarde? Een ecoloog van SLG vult het verhaal van de eigenaar aan met informatie over algemene ecologische principes (het belang van geleidelijke overgangen), leefgebieden (wat hebben soorten nodig) en herkenning van streekeigen flora en fauna. Opdoen van inspiratie en het verzamelen van praktische tips staan centraal in deze cursus. Meer informatie en aanmelden.
Zaterdag 5 september 2020, ’t Zwanenbroekje, Ubbergsepolder, gemeente Berg en Dal

Bodem en landschapsbeheer

Hoe ziet een gezonde bodem er uit? Wat kunnen wij als landschapsbeheerder doen voor een gezonde bodem? Hoe verschilt dit per landschapselement? De belangrijke rol van humus komt aan bod evenals de twee basisvormen, zoals we die in het veld tegen komen. Tijdens het praktijkdeel bekijken we de bodem van een aantal landschapselementen. Wat zien we? Welke conclusies zijn er te trekken en hoe zouden we het beheer kunnen aanpassen om het leven in de bodem te stimuleren? Deze cursus bestaat uit een theoriedeel (1 uur) en een praktijkdeel (2 uur). Het theoriedeel gaat in op de bodem als basis voor alles wat boven de grond groeit. Meer informatie en aanmelden.
Zaterdag 3 oktober 2020, Empe

Aanhangercursus

Veel vrijwilligersgroepen lenen gereedschap bij SLG. Het gereedschap is soms te groot om in de auto te passen, een aanhanger is dan de oplossing. Maar hoe koppel je de aanhanger aan, wat mag wel en niet met een aanhanger en op welke manier gebruik je de spanbanden? Allemaal onderwerpen die aanbod komen tijdens deze aanhangerinstructie. Meer informatie en aanmelden.
Vrijdag 9 oktober 2020, Rozendaal

Cursus gereedschapsonderhoud

Welk gereedschap is te leen bij SLG, welke gereedschap kan je het beste voor welke activiteit (knotten, hoogstamfruit snoeien, houtsingel zagen, etc.) gebruiken? Hoe gebruik je de ladder? Hoe onderhoud je het gereedschap in het veld. Meer informatie en aanmelden.
Vrijdag 6 november 2020, gereedschapsloods SLG te Rozendaal

Kennismakingswerkdag Heggenvlechten

Heggen vormen waardevolle en beeldbepalende elementen in grote delen van ons landschap. Heggen en heggenvlechters zijn onlosmakelijk met ons cultuurlandschap verbonden. Zij bepalen mede de identiteit van een streek.  In deze kennismakingswerkdag besteden we aandacht aan heggen en het ambacht van het heggenvlechten. Na een introductie gaan we onder leiding van Firma Heggen aan de slag met het vlechten van een heg. Meer informatie en aanmelden.
Zaterdag 14 november 2020, Nijkerk

Basistraining snoeien van fruitbomen

In deze cursus wordt nieuwe vrijwilligers van Hoogstambrigades of landschapsbeheerwerkgroepen de basis bijgebracht van het snoeien van fruitbomen. Wat is vormsnoei, regulier snoei en hoe snoei je fruitbomen met achterstallig onderhoud? De basistraining bestaat uit een theorie en een praktijkdeel. Meer informatie en aanmelden.
Datum: theorie: woensdag 18 november 2020
Praktijk: vrijdag 4 december 2020
Locatie: nader te bepalen

Advies op maat

We horen het graag als je met je vrijwilligersgroep advies kunt gebruiken. We bekijken dan wat handig is: telefonisch of per mail meedenken, bij jullie op locatie langskomen voor een korte instructie of meedenken over de aanpak van een gebiedje. Met meer dan 300 groepen is het niet mogelijk om een uitgebreide cursus per groep te verzorgen, maar als blijkt dat er bij meerdere groepen behoefte is aan een korte training over hetzelfde onderwerp, dan ligt dat wel binnen de mogelijkheden.
Waarvoor kunt u o.a. bij ons terecht?
-Cursus ‘Alles van het landschap’
-Meedenken over langjarig beheer van een landschapselement zoals een hoogstamboomgaard
-Het werven en binden van nieuwe leden, netwerken met gemeente en andere partijen
-Advies over veilig werken

Neem contact op voor meer informatie of overleg over advies op maat.

In uw gemeente

Naast advies aan vrijwilligersgroepen, organiseren we projectmatig ook vaak cursussen. Denk aan het oprichten van een nieuwe hoogstambrigade of buitenplaatswerkgroep. Kijk op onze website onder het kopje in uw gemeente of dit misschien ook voor uw woonplaats geldt.

De cursussen die wij organiseren zijn bedoeld voor inwoners van Gelderland. Onze collega landschapsbeheerorganisaties bieden ook regelmatig cursussen aan in de andere provincies. Kijk hier voor meer informatie.

Kijk ook eens op: