Informatie over verzekeringen

Het gebeurt gelukkig heel weinig, maar het kan voorkomen dat u als vrijwilliger letsel of schade toebrengt of oploopt tijdens uw vrijwilligerswerk in het landschap in Gelderland.

SLG heeft twee verzekeringen afgesloten:

1. Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers van SLG, deelnemers aan acties van SLG en voor alle tot groeperingen behorende personen, die al dan niet onder leiding, coördinatie, auspiciën, of hoe ook genaamd, inspannen voor werkzaamheden op het gebied van landschapsbeheer, behoud en onderhoud in het algemeen, zoals in de statuten van SLG omschreven, anders dan beroepsmatig, zulks ongeacht eventuele ge- of verbondenheid met/aan SLG, zowel in juridische als organisatorische zin, dan wel anderszins. De polis is te allen tijde leidend.

Klik hier voor de polis van de aansprakelijkheidsverzekering.
Klik hier voor de uitgebreide dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.
Klik hier voor de algemene voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering.
Klik hier voor het schadeformulier vrijwilligerswerk.
Klik hier voor de statuten van SLG.

2. Collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering voor bestuursleden en medewerkers van SLG, deelnemers aan acties en werkzaamheden van SLG, alsmede alle tot groeperingen behorende personen, ongeacht de rechtsvorm van de groeperingen, die zich al dan niet onder leiding, coördinatie of hoe ook genaamd, inspannen voor werkzaamheden op het gebied van landschapsbeheer, -behoud en – onderhoud in de ruimste zin van het woord, anders dan beroepsmatig, zulks ongeacht eventuele ge- over verbondenheid met/aan SLG, zowel in juridische als organisatorische opzicht dan wel anderszins en mits de personen niet ouder dan 75 jaar zijn. De collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend van kracht tijdens werkzaamheden ten behoeve van SLG. Hieronder is mede begrepen het rechtstreeks gaan van huis naar de plaats van deze werkzaamheden en terug, mits dit plaatsvindt binnen de daarvoor normaal benodigde tijdsduur. De polis is te allen tijde leidend.

Klik hier voor de polis van de collectieve ongevallenverzekering.
Klik hier voor de algemene voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering.
Klik hier voor het schadeformulier vrijwilligerswerk.
Klik hier voor de statuten van SLG.

Wat zijn de stappen?

1. In eerste instantie valt u terug op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering en/of collectieve ongevallenverzekering. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering een wettelijke plicht is.
2. In tweede instantie valt u terug op de aansprakelijkheidsverzekering en/of collectieve ongevallenverzekering voor vrijwilligers die uw gemeente heeft afgesloten. Kijk op de website van uw gemeente of neem contact op met uw gemeente.
3. In derde instantie valt u terug op de aansprakelijkheidsverzekering en/of collectieve ongevallenverzekering die SLG heeft afgesloten.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Kijk ook eens op: