Informatie over verzekeringen

Het gebeurt gelukkig heel weinig, maar het kan zijn dat u als vrijwilliger letsel of schade toebrengt of oploopt tijdens uw vrijwilligerswerk in het landschap.

Wat zijn de stappen?

1. Eerst een beroep op de eigen verzekering;
2. Tweede mogelijkheid is de vrijwilligersverzekering van de gemeente die (vrijwel) alle Gelderse gemeenten hebben afgesloten. Meestal betreft het hier aansprakelijkheid, ongevallen en schade aan eigendommen. Kijk op de website van uw gemeente of en hoe dat in uw gemeente is geregeld;
3. De parapluverzekering van SLG is een laatste mogelijkheid. SLG heeft een verzekering afgesloten voor het personeel, bestuursleden, deelnemers aan acties en werkzaamheden en vrijwilligers die zich al dan niet onder leiding van SLG inspannen voor gelijksoortige werkzaamheden. Het betreft een ongevallenverzekering (uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit, geneeskundige behandeling), de verzekering is voor mensen jonger dan 75 jaar.

Klik hier voor polis van de ongevallenverzekering SLG.

Kijk ook eens op: