Arbo en Veilig werken

Werken in het landschap brengt soms risico’s met zich mee. De Arbowet is soms ook van toepassing op vrijwilligerswerk in het landschapsbeheer. Vrijwilligersgroepen moeten kunnen aantonen dat ze aandacht hebben voor de veiligheid van de deelnemers aan de werkdag. Daarnaast is voorkomen natuurlijk altijd beter dan genezen!

Een veilige werkdag organiseren in 4 stappen:

 1. Voorbereiding
  Inventariseer voor elke werkdag welke werkzaamheden de groep gaat doen en welke risico’s hier aan kleven. Dit kunt u bijv. doen met infobladen van de VBNE of met de taakrisicoanalyse die SLG heeft laten opstellen (zie de links bij downloads). Bedenk hoe u de risico’s kun verkleinen. Vul het werkdagformulier in en neem dit mee op de werkdag zodat u noodnummers bij de hand heeft.
  Als u de groep mailt over de datum en werklocatie, mail dan ook een paar regels over veilig werken. Bijv. dat het op de specifieke locatie glad is, dat er dikke takken worden gezaagd. Dus bijv. ‘helm op, stevige schoenen aan en samen zorgen we ervoor dat de verbanddoos niet gebruikt hoeft te worden’.
 2. Instructie
  Instrueer de groep aan het begin van de werkdag over veilig werken. Vanzelfsprekend is die instructie uitgebreider voor een groep kinderen of onervaren helpers dan voor de vaste groep ervaren vrijwilligers.
 3. Toezicht
  Het houden van toezicht is belangrijk. De werkdagleider houdt een oogje in het zeil en grijpt in als iemand op een manier werkt die de veiligheid van anderen in gevaar brengt. Wordt er op meerdere locaties tegelijk gewerkt, dan is er 1 persoon per groep die toezicht houdt, 1 exemplaar van het werkdagformulier en liefst ook 1 EHBO-trommel per plek.
 4. Noodhulp
  Mocht er toch iets mis gaan, zorg dan dat u de noodhulp goed geregeld hebt. Meld ernstige ongevallen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en bij ons.

Het is handig om in een Arboplan voor de eigen groep de afspraken over veilig werken te beschrijven. Ook kunt u bijhouden wie van de leden bijv. een certificaat heeft om met gemotoriseerd gereedschap te werken. Kijk voor een voorbeeld van Arbo plannen van bestaande vrijwilligersgroepen, of kijk voor een format.

Downloads

Risico’s werkzaamheden:
– Werkdagformulier SLG
– Taakrisicoanalyse SLG
– VBNE Veilig vrijwilligerswerk in de natuur met zelfstandig werkende groepen
– VBNE Veilig vrijwilligerswerk organiseren bouwstenen en tips
– VBNE Veilig ophangen en controleren van nestkasten
VBNE Veilig knotten met de handzaag
VBNE Veilig afzetten van houtachtige begroeiingen
VBNE Veilig snoeien van hoogstamfruit
– Noodhulp in het veld: tips
– Informatie over ziekten (o.a. tekenvirus)

Meer informatie over Arbo

Op www.agroarbo.nl/bos-en-natuur en www.vbne.nl is nog meer informatie over Arbo te vinden, bijvoorbeeld:
– Overige VBNE infobladen over bijv. gemotoriseerd werken
– Veilig vrijwilligerswerk organiseren
– Arbohandboek
– Arbocatalogus
– Rapport ‘Veiligheid- en gezondheidsaspecten bij vrijwilligerswerk en jongeren in de bos en natuursector’
– Rapport ‘Veiligheid- en gezondheidsaspecten bij Maatschappelijke stages’

Verzekerd?

Het gebeurt gelukkig heel weinig, maar het kan zijn dat u als vrijwilliger letsel of schade toebrengt of oploopt tijdens uw vrijwilligerswerk in het landschap.
– Informatie over verzekeringen

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Kijk ook eens op: