Oral History verhalen

Oral history is een methode die via persoonlijke interviews ervaringen en levenswijzen in vroeger tijden probeert vast te leggen en te behouden voor toekomstige generaties. Het is de geschreven vorm van het ‘overleveren’ van verhalen. Oral history betekent letterlijk mondelinge geschiedenis. Via oral history proberen we het leven in en met het landschap vast te leggen. Dit ter inspiratie voor het gebruik van het landschap in deze tijd. Binnen de oral history projecten werven we vrijwilligers en leiden hen op zodat ze interviews kunnen afnemen en deze in verhalen kunnen vastleggen. De cursus is speciaal ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Stichting Erfgoed Gelderland.

Deze verhalen zijn geschreven door vrijwilligers van de Gelderse werkgroep oral history. In de loop van de tijd zullen alle “Maps” worden omgezet in “Map Tours”.

Meer informatie over oral history verhalen van de Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek.

Kijk ook eens op: