Inspiratie: Levend Landschap

BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def

De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. Op deze pagina staan twee inspirerende voorbeelden van Levend Landschap projecten. Voor meer informatie over de aanpak en het proces kijkt u bij meer over Levend Landschap.

Levend Landschap Winssen

Nestkasten ophangen in de dorpsboomgaard, een wandelroute door de uiterwaarden en over de oeverwal, een nieuwe haag bij het Kerkpad. Dat zijn enkele van de ruim dertig bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Winssen. Enige tijd geleden begonnen we met het dorp Winssen in de gemeente Beuningen met de aanpak Levend Landschap.

In Winssen heeft een groep enthousiaste dorpsbewoners een dorpsboomgaard opgeknapt. Ruim achttien vrijwilligers onderhouden een vervallen boomgaard. Deze vrijwilligers hebben een vierdaagse cursus hoogstamfruit gekregen om de bomen deskundig te onderhouden. Samen met deze groep is gekeken of er in het dorp meer initiatieven opgepakt kunnen worden. Op de ideeënavond Levend Landschap Winssen hebben bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap op papier gezet.

Eén van de ideeën was de aanplant van meer groen in het landschap, zoals hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen die passen in het landschap. In de zomer is hiervoor het beplantingsproject ‘Winssen in het Groen’ gestart. Mede dankzij bewoners Joep Gerrits en Paul van Oss van de werkgroep Levend Landschap Winssen is het onderwerp in het dorp onder de aandacht gebracht tijdens een informatieavond.

Levend Landschap Bennekom/De Kraats

Het opruimen van zwerfafval, het onderhoud van het vliegeniersmonument bij de Krommesteeg, de ontwikkeling van een Klompenpad XL, prikkeldraad vervangen door (vlecht)heggen, meer aandacht voor de cultuurhistorie van de dekzandruggen, bouwen van bijenhotels en bloemrijke akkerranden voor bijen en vlinders. Dat zijn enkele van de tientallen bewonersideeën voor een nog mooier en aantrekkelijker landschap rondom Bennekom en in de Kraats en Nergena. Op de ideeënavond Levend Landschap Bennekom/de Kraats en Nergena hebben bewoners hun wensen en ideeën op papier gezet.

De volgende stap was om de ideeën samen met dorpsbewoners verder uit te werken om deze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. Samen met de dorpsraad Bennekom, Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena en de gemeente Ede hebben we jong en oud uitgenodigd voor een uitwerkavond in zalen– en gemeentecentrum de Brink in Bennekom. Tijdens deze avond bespraken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen en hebben we de ideeën per thema verder uitgewerkt.

De wens om zwerfafval aan te pakken leidde daarna tot een informatieavond hierover in boerderij De Hooilanden in Bennekom. We hebben de bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Ede georganiseerd. De aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtbewoners een Zwerfafvalbrigade gaan oprichten. Samen met buurtbewoners regelmatig zwerfafval opruimen geeft voldoening en is nog gezellig ook.
Bennekom heeft een aantrekkelijk buitengebied en een mooie groene kern. Om de waarden van het buitengebied en deze kern verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is het project Levend Landschap gestart.

Doet u en uw dorp mee?

Bent u enthousiast geworden en wilt u met uw dorp een Levend Landschap project opstarten? Neemt u dan contact met ons op en dan bespreken we gezamenlijk de mogelijkheden.

Bekijk de flyer Levend Landschap.

Kijk ook eens op: