Inspiratie: Dorpen in het Groen

Basic CMYK

Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Vanaf de start van het project tot en met de feestelijke plantdag begeleiden we het proces binnen het dorp of de buurtschap. Op deze pagina staan twee inspirerende voorbeelden van Dorpen in het Groen projecten. Voor meer informatie over de aanpak en het proces kijkt u bij meer over Dorpen in het Groen.

Dorpen in het groen Aalten

Dorpen in het Groen Aalten was een succesvol beplantingsproject in vijf dorpen in de gemeente Aalten. Bewoners uit Barlo, Dale, ‘t Klooster, De Haart en Bredevoort deden hieraan mee voor een mooier buitengebied. Bijna dertig deelnemers hebben inheemse struiken zoals sleedoorn, liguster, hazelaar en Gelderse roos, maar ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf en in het landschap geplant. Tijdens de uitdeeldag hebben de wethouder en een vertegenwoordiger namens de vijf dorpsorganisaties de eerste boom op een erf in De Haart geplant.

Het begon met een goed bezochte informatieavond over ‘Dorpen in het Groen Aalten’ in ’t Romienendal in Dale. Onze adviseur uit de Achterhoek Ruud Borkes gaf uitleg over hoe bewoners het streekeigen landschap in dit deel van de Achterhoek kunnen versterken. De aanwezigen waren enthousiast en schreven zich in voor de verschillende inloopdagen die daarna georganiseerd werden.

Tijdens die inloopdagen konden bewoners een eigen ontwerp en hun wensen voor beplanting op tafel leggen. Samen met onze adviseur werd vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat paste binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar. Via deze actie werden erf en omliggend landschap verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie hiervan. Dit droeg niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap van Aalten, maar ook flora en fauna profiteerden hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

De uitvoering van het project ‘Dorpen in het Groen Aalten’ was in onze handen. We hebben hierbij nauw samen gewerkt met de vijf dorpsorganisaties. Bijzonder in dit project was de actieve inbreng van bewoners met betrekking tot het aanplanten op eigen terrein. De gemeente Aalten, SAAP en de Provincie Gelderland hebben het project gefinancierd.

Groessen en Loo in het Groen

Samen met dorpsraden van Groessen en Loo hebben we op verzoek van de gemeente Duiven boeren, burgers en buitenlui geïnformeerd over de mogelijkheden om inheemse bomen en struiken aan te planten op hun erf. Ook buiten het erf konden landschapselementen als singels, houtwallen en poelen worden aangelegd. Hierdoor werd het streekeigen landschap versterkt, maar ook flora en fauna profiteerden volop.

Voor het beplantingsproject ‘Groessen en Loo in het Groen’ werden de inwoners van het buitengebied van de beide dorpen in de gelegenheid gesteld om met subsidie inheemse bomen en struiken te planten op eigen terrein. De informatieavond in Zaal Berentsen in Loo werd druk bezocht, tot groot enthousiasme van de aanwezige wethouder. We vertelden de belangstellenden meer over streekeigen beplanting en de meerwaarde van een landschappelijk verantwoord ingericht erf. Dit gezamenlijke beplantingsproject kwam voort uit de bewonersprocessen Levend Landschap Groessen en Levend Landschap Loo.

Na de informatieavond werd in beide dorpen een inloopactiviteit georganiseerd, waarop grondeigenaren tijdens een zogenaamd Groenspreekuur hun individuele beplantingswensen konden voorleggen aan onze adviseur om samen te komen tot een uitgewerkt beplantingsplan voor hun grond.

Op basis van alle individuele beplantingsplannen deden we een gezamenlijke bestelling. Nog voor de winter om is, ontvangen de deelnemers op een feestelijke plantdag hun bomen en struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidie maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van de beide dorpen landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

Doet u en uw dorp mee?

Bent u enthousiast geworden en wilt u met uw dorp een Dorpen in het Groen project opstarten? Neemt u dan contact met ons op en dan bespreken we gezamenlijk de mogelijkheden.

Kijk ook eens op: