Meer vlinders en wilde bijen in Culemborg. Helpt u mee?

Wilde bijen, vlinders en andere insecten hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Bewoners kunnen deze dieren helpen op hun erf, in hun tuin of op het balkon. Om bewoners op weg te helpen en te inspireren organiseren Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de Vlinderstichting en de gemeente Culemborg een informatieavond over biodiversiteit. De bijeenkomst is op 22 mei in het stadhuis, Oude Vismarkt 4 in Culemborg en start om 20.00 uur. Iedere bezoeker ontvangt na afloop gratis een bijvriendelijk plantje.

Programma 22 mei

De avond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Kars Veling van de Vlinderstichting vertelt deze avond wat inwoners zelf kunnen doen om de biodiversiteit in hun tuin te verhogen. Het erf, de tuin of het balkon als kroeg, maar het liefst ook als kraamkamer voor insecten. Hoe leven vlinders en andere insecten (bijen, zweefvliegen en libellen) en wat hebben ze nodigkleine klokjesbij_Peter _Eekelder?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente presenteren een actie voor meer biodiversiteit op het erf. Inwoners met meer dan 1500 m2 kunnen zich aanmelden voor een biodiversiteitsplan voor hun grond. Een adviseur van SLG brengt een bezoek op het erf en stelt in samenwerking met de betreffende eigenaren een biodiversiteitsplan op. Tijdens de informatieavond kunnen geïnteresseerden die daarvoor in aanmerking komen zich meteen aanmelden.
Ook mensen met stadstuin of balkon kunnen meedoen aan een initiatief om hun tuin of balkon om te vormen tot een bijenparadijs. Om aanplant te stimuleren kunnen stadsbewoners vanaf 23 mei op deze website gratis planten bestellen. Vanaf 23 mei staat hier specifieke informatie over de te gebruiken planten. Wees er snel bij want op is op.

Informatiemarkt

Verschillende (natuur- en milieu)organisaties uit Culemborg en omgeving presenteren zich deze avond met een stand om bezoekers te inspireren en informeren.

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Dat bestuivers (waaronder wilde bijen) het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect eveneens voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar! Gelukkig kunt u zelf iets doen voor meer biodiversiteit op uw eigen erf, in de stadstuin of op het balkon. Wij helpen u graag hierbij.

Aanmelden

Na de informatieavond kunt u zich aanmelden voor diverse activiteiten.