Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert in opdracht van de provincie Gelderland een Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer voor Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie in 2019 en 2020. Het Leernetwerk heeft als doel om ecologisch bermbeheer in heel Gelderland te stimuleren. Bloeiende bermen dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur: onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren.

Het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer geeft gelegenheid om van elkaar te leren door uitwisseling van kennis en ervaring. Ook zal SLG externe kennis inbrengen onder andere via een digitaal kennisplatform (nog in ontwikkeling).

Bestuurlijke startbijeenkomst op 20 februari 2019
De lancering van dit leernetwerk vindt plaats op 20 februari.
Bekijk hier de uitnodiging. Aanmelden is verplicht.
Locatie: Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem, Kabeljauwallee 35, 6865 BL te Doorwerth.

Bijeenkomsten

SLG organiseert in 2019 vijf bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

Bijeenkomst 1: Waarom ecologisch bermbeheer?

Bijeenkomst 2 en 3: Methoden en effecten van ecologisch bermbeheer

Bijeenkomst 4: Goed opdrachtgeverschap

Bijeenkomst 5: Samen met bewoners

Kijk ook eens op: