Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert in opdracht van de provincie Gelderland een Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer voor Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie in 2019 en 2020. Het Leernetwerk heeft als doel om ecologisch bermbeheer in heel Gelderland te stimuleren. Bloeiende bermen dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur: onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren.

Het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer geeft gelegenheid om van elkaar te leren door uitwisseling van kennis en ervaring.

Bent u werkzaam bij een gemeente, waterschap of de provincie in Gelderland en wilt u deelnemen aan het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer? Dan kun u contact opnemen met coördinator Nomi Havelaar. Na aanmelding ontvangt u de uitnodigingen voor toekomstige bijeenkomsten van het leernetwerk.

Programma 2019-2010
Bekijk hier het programma 2019-2020 voor het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer
.

Bijeenkomsten

SLG organiseert in 2019 vijf bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

Bijeenkomst 1: Waarom ecologisch bermbeheer?

Bijeenkomst 2 en 3: Methoden en effecten van ecologisch bermbeheer

Bijeenkomst 4: Verwerking van bermmaaisel tot duurzame producten en goed opdrachtgeverschap

Bijeenkomst 5: Ecologisch bermbeheer en bewoners

Overig

Kijk ook eens op: