Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseert in opdracht van de provincie Gelderland een Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer voor Gelderse gemeenten, waterschappen en provincie in 2019 en 2020. Het Leernetwerk heeft als doel om ecologisch bermbeheer in heel Gelderland te stimuleren. Bloeiende bermen dragen bij aan een fijnmazige landschapsstructuur: onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren.

Het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer geeft gelegenheid om van elkaar te leren door uitwisseling van kennis en ervaring. Ook zal SLG externe kennis inbrengen onder andere via een digitaal kennisplatform (nog in ontwikkeling).

Bestuurlijke startbijeenkomst op 20 februari 2019

Bekijk hieronder de presentaties:
– Presentatie SLG Bestuurlijke startbijeenkomst
– Presentatie provincie Gelderland Ecologisch bermbeheer 20190212
– Presentatie Ecologisch bermbeheer in de gemeente Apeldoorn

Programma 2019-2010
Bekijk hier het programma 2019-2020 voor het Leernetwerk Ecologisch Bermbeheer
.

Bijeenkomsten

SLG organiseert in 2019 vijf bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:

Bijeenkomst 1: Waarom ecologisch bermbeheer?

Bijeenkomst 2 en 3: Methoden en effecten van ecologisch bermbeheer

Bijeenkomst 4: Goed opdrachtgeverschap

Bijeenkomst 5: Ecologisch bermbeheer en bewoners

Overig

Kijk ook eens op: