Kerkuil

Deze middelgrote uil met zijn karakteristiek licht hartvormig gezicht, is een echte nachtvogel. Mannetjes en vrouwtjes verschillen niet van elkaar. Het voedsel bestaat uit verschillende soorten (spits)muizensoorten.  Bij voorkeur broedt de kerkuil op donkere, rustige en ruime plaatsen. Net als de steenuil voelt ook deze uil zich prima thuis in het kleinschalige cultuurlandschap.

Wat kunt u zelf doen?

  • Nestgelegenheid bevorderen door het ophangen van een nestkast in een schuur waar veel muizen voorkomen.
  • In stand houden van landschapselementen op het erf.
  • Voedselaanbod vergroten door overhoekjes met ruigte in stand te houden, een composthoop of takkenril aan te leggen.

Meer informatie: www.vogelbescherming.nl of www.kerkuil.com.
Kijk ook eens op www.kerkuilen.nu/webcam.htm‎  als u een kijkje wilt nemen in een bewoonde kerkuilenkast tijdens het broedseizoen.

Foto: Roel Pannekoek

Kijk ook eens op: