Jaarverslagen

Bekijk het Jaarverslag 2018. Hierin een toelichting op beleid en organisatie, de winst voor het landschap, de financiën en worden de beleidsvoornemens voor 2018 behandeld, alsmede de verantwoordingsverklaring en de samenstelling, nevenfuncties en bezoldiging van bestuur en directie, alsmede een overzicht van de overige medewerkers, de directe vrijwilligers, de Vrijwilligersadviesraad en de raad van toezicht. Het jaarverslag is ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.

Kijk hier voor het complete Jaarbericht 2018. Dit jaarbericht is de publieke versie van het jaarverslag en bevat een beknopt overzicht van de activiteiten van het voorgaande jaar. In het Jaarbericht 2018 staat ons werk mooi geïllustreerd aan de hand van een infographic.

Beleidsplan

Bekijk het actuele Beleidsplan 2016-2020 ‘Verknocht aan ons landschap!’ We geven met dit beleidsplan richting aan onze inhoudelijke koers en welke eisen dat stelt aan onze werkorganisatie.

Jaarberichten (publieksversie)

Jaarbericht 2017
Jaarbericht 2016
Jaarbericht 2015

Jaarbericht 2014
Jaarbericht 2013
J
aarbericht 2012 
Jaarbericht 2010 deel 1 (resultaten 2010 en bericht directeur)
Jaarbericht 2010 deel 2 (resultaten 2010 op de kaart)

Jaarverslagen (beleid en financiën)

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Beleidsplan 2011-2015
Verkort jaarverslag 2009
Verkort jaarverslag 2008
Verkort jaarverslag 2007

 

Kijk ook eens op: