Inspiratieochtend ecologisch beheer, van niets naar iets

Voor deze cursus zijn we te gast in het particuliere natuurterrein Lingeland in Randwijk. De eigenaar wist in 40 jaar tijd landbouwgrond om te vormen tot een weelderig natuurterrein. In het begin domineerden kweekgras en zuring op de rijke kleigrond. Maar in de loop van de tijd maakten deze soorten plaats voor een soortenrijk terrein met bos, natuurgrasland en open water. Veel inheemse planten en dieren vinden hier een geschikt biotoop. De eigenaar vertelt over zijn zoekproces en deelt zijn kennis en ervaring. Een ecoloog van SLG vult het verhaal van de eigenaar aan met informatie over algemene ecologische principes (het belang van geleidelijke overgangen), leefgebieden (wat hebben soorten nodig) en herkenning van streekeigen flora en fauna. Opdoen van inspiratie en het verzamelen van praktische tips staat centraal in deze cursus.

Datum: zaterdag 25 mei 2019
Tijd: 9.00 uur tot 12.00 uur
Locatie: Randwijk
Aantal: 20 deelnemers (minimaal 10 deelnemers nodig om door te gaan)
Doelgroep: Vrijwilligers en particuliere grondeigenaren
Voorwaarden: Vrijwilligers die deze inspiratieochtend volgen moeten bereid zijn om de opgedane kennis over te dragen aan de andere vrijwilligers binnen de groep.
Eigen bijdrage: Gratis voor vrijwilligers en € 15 voor particuliere grondeigenaren

Vrijwilligers krijgen voorrang bij het volgen van de cursussen. Mocht een cursus niet vol zijn, dan wordt ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid geboden. Als particulieren zich eerder aanmelden, worden zij op een wachtlijst geplaatst. Bij cursussen waar u een eigen bijdrage heeft, ontvangt u voorafgaand een verzoek tot betaling. Hierna is uw deelname definitief.

Deze cursus is helaas vol. Aanmelden is niet mogelijk.

We organiseren ook nog andere interessante cursussen. Kijk hier voor het hele cursusprogramma!

 

Ook interessant

Mooie verhalen over vrijwilligerswerk in Landschapsnieuws

Tel mee op 18 en 19 april met de Nationale Bijentelling

Record aantal bomen en struiken geplant in 2019

Mooie resultaten voor Klompenpaden

Verdiepingscursus landschap in drie regio’s

Cursus Arbo & Veiligheid

Cursus maaien met de zeis

Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm?