Herstel van de zeven eiken op de es en nog meer

7 Bömkes

Bloeiende bermen voor vlinders en bijen, een ommetje dichtbij het dorp, ophangen van insectenhotel, herstellen van de zeven eiken op de es, hoogstamfruitbomen aanplanten en schooljeugd betrekken bij zwerfafvalactie. Dit zijn enkele ideeën aangedragen door bewoners uit Geesteren op de ideeënavond Levend landschap Geesteren van 24 oktober jl.
Op de uitwerkavond Levend Landschap op dinsdag 21 november a.s. gaan we kijken hoe we deze en andere wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De bewonersavond begint om 19.30 uur in Zalencentrum Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren. Geesterens Belang nodigt iedereen van harte uit. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Geesteren heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Geesterens Belang in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Tijdens de uitwerkavond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. We gaan de ideeën per thema verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Inmiddels is al zeker dat er in 2018 bij geïnteresseerde grondeigenaren uit Geesteren streekeigen bomen en struiken kunnen worden aangeplant. Dus wilt u andere ideeën uitgevoerd zien? Help dan meedenken op de uitwerkavond!

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bewonersavond op 21 november te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met Jaap de Boer van Geesterens Belang via l of naar Erik van Eek van SLG.

Levend Landschap Geesteren wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Berkelland en de Provincie Gelderland.

Kijk hier voor meer informatie.

Ook interessant