Doe een gift

Draagt u het landschap van Gelderland een warm hart toe? Wilt u een bijdrage leveren aan ons cultuurlandschap? Eén mogelijkheid is het doen van vrijwilligerswerk in het landschap. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat u op een andere manier een bijdrage wilt leveren. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage. Elk seizoen hebben wij een sponsoractie, zo kunt u éénmalig een project steunen. Maar het is ook mogelijk om ons werk structureel financieel te steunen, door een periodieke schenking. Of wilt u het landschap ook als u er niet meer bent nog een duwtje in de rug geven? Dan kunt u een gift opnemen in uw testament. Om het landschap ook voor onze kinderen in stand te houden. Hieronder de mogelijkheden op een rij:

-Sponsoractie: Eén kilometer patrijzenhaag deze winter!
-Periodieke gift
-Gift in uw testament

Kijk ook eens op: