Laatste ronde Groenspreekuur voor bewoners buitengebied gemeente Duiven

Bent u woonachtig in het buitengebied van de gemeente Duiven? Wilt u streekeigen bomen en struiken aanplanten op uw erf of daarbuiten? Maar weet u niet welke geschikt zijn? U kunt zich voor de laatste keer aanmelden voor het Groenspreekuur op 3 oktober waarbij een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) erfeigenaren helpt met een beplantingsplan. Het kan gaan om bomen en struiken op het erf zoals meidoorn, Gelderse roos maar ook om landschapselementen als singels, houtwallen en poelen buiten het erf. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap, maar ook vogels, vlinders, wilde bijen en planten profiteren hiervan.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Werkwijze en voorbereiden

Voor het Groenspreekuur kunt u zich voorbereiden door uw eigen wensen op papier te zetten. Gebruik hiervoor de speciale documenten die zijn ontwikkeld voor het project Duiven, Groessen en Loo in het Groen.
Bekijk de handreiking waarmee u zelf aan de slag kunt en uw wensen voor uw erf op papier kunt zetten.
Gebruik hierbij het schetspapier en deze fruitlijst als u op zandgrond woont. Woont u op kleigrond, gebruik dan deze fruitlijst.

Duiven, Groessen en Loo in het Groen

Het Groenspreekuur is kostenloos en komt voort uit het beplantingsproject ‘Duiven, Groessen en Loo in het Groen’. De afgelopen twee jaar zijn er in dit project door de bewoners al meer dan 21.000 stuks streekeigen bomen en struiken geplant op eigen terrein. Door gebruik te maken van streekeigen soorten wordt het landschap aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het perceel en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Plantdag

Op basis van alle individuele beplantingsplannen wordt een gezamenlijke bestelling gedaan. Deelnemers ontvangen tijdens een feestelijke plantdag op vrijdag 7 februari hun bomen en struiken. De combinatie van gezamenlijke inkoop en de subsidie maakt dat de eigen bijdrage beperkt kan blijven. Na de plantdag zal het buitengebied van Duiven nog meer landschappelijk zichtbaar versterkt en verfraaid zijn.

 

 

Ook interessant

Record aantal bomen en struiken geplant in 2019

Heel Ede aan de slag! Dorpswerkdag op 14 maart

Deelnemers Bomen voor Koeien planten schaduwbosjes voor hun vee

Inwoners Haalderen planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Bewoners Hierden planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Ook bewoners Ederveen en De Klomp planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Inwoners Neerijnen, Est en Varik-Heesselt planten bomen en struiken voor een aantrekkelijker buitengebied

Bewoners Duiven, Groessen en Loo planten opnieuw bomen en struiken voor een mooier buitengebied