Gemeente Zevenaar

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Nestkasten voor huismussen
  De Nestkasten Werkgroep Liemers is in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een actie gestart, waarbij inwoners in Duiven, Groessen, Loo of Zevenaar een huismusnestkast 3-in-1 kunnen krijgen. Mussen broeden graag in de buurt van elkaar en daarom biedt de werkgroep gratis ruime nestkasten aan die ruimte biedt aan drie huismussenfamilies. Aanmelden is niet meer mogelijk.
 2. klompenpaden_logo_roodOntwikkeling Klompenpad Angerlo
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Kijk hier voor actuele informatie.
 3. Ontwikkeling Klompenpad Babberich
  Zie hierboven voor de omschrijving van een Klompenpad. Kijk hier voor actuele informatie.
 4. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Aerdt
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Dit Levend Landschap proces is gestart in de winter van 2017. Hou de lokale media of deze website in de gaten voor nieuwsberichten. Lees meer over Levend Landschap
 5. Levend Landschap Herwen
  Zie hierboven voor de werkwijze. Levend Landschap Herwen is gestart in het voorjaar van 2017. Kijk hier voor meer informatie.
 6. Aerdt en Herwen in het groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen in 2017 de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Ook komend jaar is de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Het gaat om de grote landschappelijke structuren, zodat dieren, vogels en planten er hun leefomgeving en voedselgebied van kunnen maken. Kijk hier voor de voorwaarden en het aanmeldformulier. 
 7. Ontwikkeling Klompenpad Pannerdensche Waard
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over de Klompenpaden. Het proces is gestart in de winter van 2017.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Zevenaar

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Bingerden
Groengroep Huis Sevenaer
Hoogstambrigade Zevenaar
Klompenpadwerkgroep Rijnstrangenpad
Klompenpadwerkgroep Rijnweidepad
Nestbeschermingsgroep weidevogels De Liemers
Stichting Werkgroep Leefklimaat Zevenaar
Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh
Werkgroep Oké

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Rijnstrangenpad
Rijnweidepad

Kijk ook eens op: