Gemeente Zaltbommel

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Levend Landschap Brakel
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defDe maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap
  Onder de vlag van Levend Landschap worden een aantal uitvoeringsprojecten uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan een beplantingsactie, een dorpswerkdag, de ontwikkeling van een Klompenpad of een cursus.  Het Levend Landschap proces is gestart in het najaar van 2016. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Levend Landschap Poederoyen 
  Zie boven voor de beschrijving van het Levend Landschap proces. Het Levend Landschap proces in Poederoyen is gestart in het voorjaar van 2017 . Kijk hier voor meer informatie.
 3. Ontwikkeling Klompenpad Bruchem
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 4. Klompenpad Brakel en Poederoijen
  Zie boven voor de beschrijving van Klompenpaden. In het najaar van 2017 wordt gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Brakel en Poederoijen. Kijk hier voor meer informatie.

Wordt verwacht

 1. wielNatuurspeelplek Bruchems bos
  In het Bruchems Bos is een natuurlijke speelplek aangelegd. De inrichting gebeurt met natuurlijke materialen en sluit aan bij het omliggende landschap. Doel is dat er meer ruimte voor kinderen is om buiten te spelen in een natuurlijke omgeving. Buurtbewoners, lokale organisaties, kinderen en hun ouders zijn actief betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van de natuurlijke speelplek.
 2. Beplantingsproject Brakel en Poederoijen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Hou de lokale dag- en weekbladen in de gaten voor de aankondiging. Zie voor de werkwijze Dorpen in het groen.
 3. Cursus Alles van het landschap
  Samen met de gemeente ontwikkelen we de cursus ‘Alles van het landschap’. Aan de hand van drie theorieavonden en drie praktijkdagen wordt allerlei kennis opgedaan over historie van landschap, ecologie op het erf, aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen en poelen. De kosten voor de complete cursus zijn € 25, -. Het is ook mogelijk om enkele onderdelen te volgen.
 4. Levend Landschap Aalst of Nieuwaal
  Zie boven voor de omschrijving van het Levend Landschap proces.
 5. Beplantingsproject Aalst of Nieuwaal
  Zie boven voor de omschrijving van een beplantingsproject.

Afgerond

 1. Herstel en inrichting ‘Wiel bij de Gouden Leeuw’
  Een wiel is het gevolg van een dijkdoorbraak. In dit project is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische – en ecologische waarde van het wiel en een plan opgesteld voor mogelijk herstel, recreatieve ontsluiting en instandhouding van het wiel.
 2. Vluchtheuvels in Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen
  In de gemeente Zaltbommel liggen enkele unieke hoogwatervluchtheuvels. Met bewoners zijn we op zoek gegaan naar verhalen hoe we de vluchtheuvels meer beleefbaar en zichtbaar konden maken. De vluchtheuvels hebben bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten.
 3. Cursus Hoogstamfruit
  In december 2015 werd een cursus snoeien van hoogstamfruit aangeboden.

————————————————————————————————————————————————————————

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Zaltbommel

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Bommelerwaard
Klompenpadwerkgroep Hamarithapad
Klompenpadwerkgroep Nywelepad
Natuurwacht Bommelerwaard
Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard
Stichting Liniewacht
VANL “De Capreton”/Weidevogelbescherming

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Hamarithapad
Nywelepad

Kijk ook eens op: