Gemeente Zaltbommel

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Levend Landschap Aalst 
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defDe maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap
  Onder de vlag van Levend Landschap worden een aantal uitvoeringsprojecten uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan een beplantingsactie, een dorpswerkdag, de ontwikkeling van een Klompenpad of een cursus.
  Het Levend Landschap proces in Aalst is gestart in het voorjaar van 2018. Kijk hier voor meer informatie. 
 2. Levend Landschap Poederoyen 
  Zie boven voor de beschrijving van het Levend Landschap proces. Het Levend Landschap proces in Poederoyen is gestart in het voorjaar van 2017 . Houd deze website of de lokale media in de gaten voor actuele informatie.

Wordt verwacht

 1. Beplantingsproject Aalst
  Zie boven voor de omschrijving van een beplantingsproject.

Afgerond

 1. Zaltbommel in het Groen
  Met het project ‘Zaltbommel in het Groen’ werd inwoners van het buitengebied van de gemeente Zaltbommel de mogelijkheid aangeboden om met subsidiemogelijkheden zowel grote als kleine landschappelijke groenelementen te realiseren op hun erf, perceel of daarbuiten.
 2. Cursus Biodiversiteit in Poederoijen en Brakel
  We organiseerden in samenwerking met de Dorpsraad Poederoijen een tweedaagse cursus over biodiversiteit op en om het erf. Deelnemers zien inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leren over inrichting en beheer van landschapselementen als heggen, knotbomen en boomgaarden toegespitst op het belang van dieren.
 3. Beplantingsproject Brakel en Poederoijen
  Eén van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Kijk hier voor meer informatie.
 4. Klompenpad Bruchem en Brakel & Poederoijen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 5. Natuurspeelplek Bruchems bos
  In het Bruchems Bos is een natuurlijke speelplek aangelegd. De inrichting gebeurde met natuurlijke materialen en sluit aan bij het omliggende landschap. Buurtbewoners, lokale organisaties, kinderen en hun ouders zijn actief betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van de natuurlijke speelplek.
 6. Levend Landschap Brakel
  Zie boven voor de omschrijving van het Levend Landschap proces. Het Levend Landschap proces is gestart in het najaar van 2016 en afgerond in 2018.
 7. Herstel en inrichting ‘Wiel bij de Gouden Leeuw’
  Een wiel is het gevolg van een dijkdoorbraak. In dit project is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische – en ecologische waarde van het wiel en een plan opgesteld voor mogelijk herstel, recreatieve ontsluiting en instandhouding van het wiel.
 8. Vluchtheuvels in Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen
  In de gemeente Zaltbommel liggen enkele unieke hoogwatervluchtheuvels. Met bewoners zijn we op zoek gegaan naar verhalen hoe we de vluchtheuvels meer beleefbaar en zichtbaar konden maken. De vluchtheuvels hebben bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten.
 9. Cursus Hoogstamfruit
  In december 2015 werd een cursus snoeien van hoogstamfruit aangeboden.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Zaltbommel

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Bommelerwaard
Klompenpadwerkgroep Hamarithapad
Klompenpadwerkgroep Jordenpad
Klompenpadwerkgroep Nywelepad
Natuurwacht Bommelerwaard
Patrijzenwerkgroep Bommelerwaard
Steenuilenwerkgroep Bommelerwaard
Stichting Liniewacht
VANL “De Capreton”/Weidevogelbescherming

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Hamarithapad
Jordenpad
Nywelepad

Kijk ook eens op: