Gemeente West Maas en Waal

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Oprichting Hoogstambrigade Appeltern
  In de gemeente West Maas en Waal richten we een Hoogstambrigade op. Eigenaren van een hoogstamboomgaard of andere geïnteresseerden krijgen een meerdaagse opleiding hoogstamfruit snoeien. Na de opleiding gaan de vrijwilligers zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. De hoogstambrigade leent bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat: het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker voor iedereen! In de gemeente West Maas en Waal verwachten we nog vier Zwerfafvalbrigades: Beneden Leeuwen, Boven Leeuwen, Maasbommel en Wamel.
 3. Oprichting Zwerfafvalbrigade Beneden Leeuwen
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat: het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker voor iedereen! In de gemeente West Maas en Waal verwachten we nog tweeZwerfafvalbrigades: Maasbommel en Wamel.

Wordt verwacht

 1. Ontwikkeling Klompenpad Alphen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Bij de ontwikkeling van Klompenpaden is altijd aandacht voor biodiversiteit. Lees meer over Klompenpaden
 2. Steenuilenproject
  We gaan het leefgebied van steenuilen in het buitengebied van de gemeente Maas en Waal behouden en verder te ontwikkelen.

Afgerond

 1. Levend Landschap Appeltern
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.  Lees meer over Levend Landschap.
  Wandelroutes, nestplekken creëren voor vogels, bloemrijke bermen en een moestuin aanleggen zijn enkele van de ideeën die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda.
 2. Cursus Weidevogelbescherming
  In 2019 organiseerden we een driedaagse cursus Weidevogelbescherming voor nieuwe vrijwilligers. Om de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels in het Land van Maas en Waal te beschermen, leidden we mensen op  tot actieve weidevogelvrijwilliger.
 3. Zwerfafvalbrigades
  In de gemeente West Maas en Waal zijn diverse Zwerfafvalbrigades opgericht. Kijk voor een overzicht van alle zwerfafvalbrigades.
 4. Werkconferentie biodiversiteit
  SLG organiseerde in opdracht van gemeente West Maas en Waal een werkconferentie over biodiversiteit. Doel van deze werkconferentie was om tot concrete projecten te komen om de biodiversiteit in de gemeente West Maas en Waal te versterken.
 5. Praktijkcursus ecologie/cultuurhistorie/landschap
  Voor bewoners organiseerden we een uitgebreide cursus waarin ecologie, cultuurhistorie en het landschap centraal staan.  Deelnemers leerden over de meerwaarde die het landschap en het erf kunnen hebben voor verschillende vogel- en diersoorten, over de cultuurhistorische elementen en hoe deze behouden kunnen worden.
 6. Cursus Hoogstamfruit
  Een cursus Hoogstamfruitbomen in het kader van Levend Landschap Appeltern vond plaats in de winter van 2018.
 7. Houd de Bongerd Hoog!
  In de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen hebben particulieren in het buitengebied hoogstamfruit aangeplant in het project Houd de Bongerd Hoog!
 8. Dorpen in het Groen Appeltern
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces was een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 9. img-20160613-wa0003Landschapsbrochure met landschapstypenkaart
  Voor de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Heumen, Druten en Beuningen hebben we een landschapsbrochure inclusief een landschapstypenkaart ontwikkeld. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Op de foto wethouders van de 5 gemeenten met de net overhandigde landschapsbrochure in de hand. Bekijk hier de Landschapsbrochure met landschapstypenkaart.
 10. Houd de Bongerd Hoog!
  In meerdere gemeenten hebben we de laatste jaren het project ‘’Houd de Bongerd Hoog’’ tot uitvoer gebracht. Doel van dit project is om via een laagdrempelige aanpak veel nieuwe boomgaarden te realiseren. In de gemeenten West Maas en Waal was deze actie een groot succes: In de winter van 2015/ 2016 gingen er meer dan 300 hoogstamfruitbomen de grond in.
 11. Beplantingsproject compensatie ruilverkaveling
  In het kader van een groot beplantingsproject zijn ruim 100 erven die door de ruilverkaveling een stuk eentoniger zijn geworden, opnieuw aangeplant. De bewoners konden mee doen aan het project en kregen een bezoek en advies van een van onze erfadviseurs.
 12. Werkconferentie gemeente breed/opstarten Levend Landschap
  Via een zgn. werkconferentie komen we erachter waar de energie in de dorpen zit om met het landschap aan de slag te gaan. We komen in contact met actieve dorpsorganisaties en leren de belangrijkste ‘spelers’ kennen. Door met bewoners in gesprek te gaan komen er ideeën op tafel voor concrete projecten om het landschap mooier, toegankelijker of groener te maken. Bekijk alle ideeën die tijdens de werkconferentie zijn verzameld.
 13. Wederopbouwboerderijen
  We hebben samen met RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) een veld- en bureaustudie gedaan naar de vele wederopbouwboerderijen in het buitengebied van de gemeente West Maas en Waal. Dit resulteerde in een brochure en in een beplantingsproject. Deze laatste is nog niet afgerond. Bekijk de Rapportage Wederopbouw Maas en Waal-West

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente West Maas en Waal

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Land van Maas en Waal
Klompenpadwerkgroep Lauwsepad
Klompenpadwerkgroep Tremelepad
Mooi Appeltern
Patrijzenwerkgroep Midden en West Maas en Waal
Steenuilenwerkgroep Maas en Waal
Zwerfafvalbrigade Alphen
Zwerfafvalbrigade Altforst
Zwerfafvalbrigade Appeltern
Zwerfafvalbrigade Dreumel

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Lauwsepad
Tremelepad

Kijk ook eens op: