Gemeente Wageningen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

 1. Biodiversiteitsimpuls Wageningen
  Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Om lokaal meer aandacht hierop te vestigingen zowel in als buiten de stad heeft SLG een aantal biodiversiteitsproducten ontwikkeld, zoals het opstellen van biodiversiteitsplannen voor erven, de aanleg van bijenoases en het opzetten van een biodiversiteitswerkgroep.
 2. Beleidsadvies subsidieaanvraag landschap en biodiversiteit
  We ondersteunen de gemeente Wageningen met beleidsadvies en de subsidieaanvraag voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten gericht op biodiversiteit.

Afgerond

 1. Klompenpad Wageningse Engpad Kids
  Op de Wageningse Eng ontwikkelden we een Klompenpad Kids. Dit is een korte route met extra speelaangelegenheid en opdrachtjes voor kinderen. Lees meer over Klompenpaden KIDS.
 2. Oprichting Hoogstambrigade, ecologische verbindingszone en groene stadsrand
  In samenwerking met Mooi Wageningen, Stichting de  Wageningse Eng en Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld werkten we aan de oprichting van een Hoogstambrigade, een ecologische verbindingszone en een groene stadsrand in Wageningen.
 3. Nederrijnsepad: Klompenpad XL
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
 4. Steenuilenproject
  De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Erven worden in samenspraak met bewoners steenuilvriendelijk gemaakt. Een groep enthousiaste steenuilvrijwilligers is geworven, waaruit een Steenuilenwerkgroep is ontstaan. Kijk hier voor meer informatie.
 5. Wageningen in het Groen
  Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat gebeurt door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Wageningen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

IVN Ede, Scholenwerkgroep en Jeugdclub
IVN Zuid-West Veluwezoom, werkgroep beken en sprengen
Groengroep Droevendaal
Klompenpadwerkgroep Nudepad
Klompenpadwerkgroep Breukerengpad
Klompenpadwerkgroep Harsloërpad
Klompenpadwerkgroep Nederrijnsepad
Klompenpadwerkgroep Wageningse Engpad
Landgoedwerkgroep Oranje Nassau’s Oord
Mooi Wageningen
Patrijzenwerkgroep Wageningen
Steenuilenwerkgroep Wageningen
Stichting Arboretum Oostereng
Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe
Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost
Werkgroep Werken in het Landschap in en om Wageningen

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Nederrijnsepad
Nudepad
Wageningse Engpad
Wageningse Engpad KIDS

Kijk ook eens op: