Gemeente Voorst

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. klompenpaden_logo_roodKlompenpad Posterenk
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. De ontwikkeling van Klompenpad Posterenk is gestart in 2019.

Wordt verwacht

 1. Kwaliteitsimpuls Wilp
  De gemeente Voorst is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente wil met het project ‘Kwaliteitsimpuls Wilp’ dit kostbare landschap verder versterken. Bewoners uit het buitengebied van Wilp krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein beter aan te laten sluiten op het landschap.

Afgerond

 1. Beleidsuitvoering en subsidieaanvraag
  We ondersteunen de gemeente Voorst met beleidsadvies en het voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten.
 2. Voortuinenproject Teuge
  Bewoners uit Teuge kregen de gelegenheid hun tuin of erf landschappelijk te versterken met streekeigen soorten.
 3. Oprichting Landgoedwerkgroep Beekzicht
  De Landgoedwerkgroep werkt jaarrond aan onderhoud van groen erfgoed, het agrarisch cultuurlandschap, het bos en de natuur. Tevens pakken ze incidenteel ook het onderhoud van kleine bebouwde elementen, hekwerken en rasters aan.
 4. Oprichting poelenwerkgroep Voorst
  In de gemeente Voorst is een poelenwerkgroep opgericht. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken erop uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 5. Kleine educatieve projecten
  Wij ondersteunden dorpsbelangenorganisaties en andere partijen met ideeën voor educatieve (voorlichtings)projecten op het vlak van natuur en landschap inclusief praktische uitvoering.
 6. Geef de bij een bloemetje
  Om bewoners op weg te helpen organiseerden we samen met de Imkersvereniging Voorst en gemeente Voorst een Bijenavond en een workshop bijenhotels maken.
 7.  Steenuilenwerkgroep Nijbroek
  De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Erven worden in samenspraak met bewoners steenuilvriendelijk gemaakt. We hebben een groep enthousiaste steenuilvrijwilligers geworven, waaruit de Steenuilenwerkgroep Nijbroek is ontstaan.
 8. Cultuurhistorische fietsroute Terwolde
  In het voorjaar van 2016 is gestart met de ontwikkeling van een cultuurhistorische fietsroute rondom het dorp Terwolde. De fietsroute met brochure is klaar. Kijk hier voor meer informatie of bekijk hier de kaart of download de brochure (4 mb).
 9. Kwaliteitsimpuls Nijbroek
  Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Voorst

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Salland
Hoogstambrigade Voorst
Hoogstambrigade Wilp
IVN Deventer
IVN Venel Apeldoorn
IVN Venel Eerbeek
IVN VENEL Zutphen-Warnsveld

Klompenpadwerkgroep Avervoorderpad
Klompenpadwerkgroep Beekweidenpad
Klompenpadwerkgroep Fliertpad
Klompenpadwerkgroep Klarenbeeksepad
Klompenpadwerkgroep Niebroekerpad
Klompenpadwerkgroep Tuylermarkerpad
Klompenpadwerkgroep Woldermarkerpad
Landgoedwerkgroep Beekzicht
Landgoedwerkgroep de Poll
Natuurwerkgroep Voorst
Poelenwerkgroep Voorst
Steenuilenwerkgroep Nijbroek
Stichting De Groene Knoop
Weidevogelcombinatie Voorst

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Avervoorderpad
Beekweidenpad
Fliertpad
Klarenbeeksepad
Niebroekerpad
Tuylermarkerpad
Woldermarkerpad

Kijk ook eens op: