Gemeente Voorst

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Geef de bij een bloemetje
  Bijen hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van tuin- en erfeigenaren gebruiken. Dat geldt zowel voor honingbijen als voor wilde bijen. Hulp is mogelijk in de vorm van aanplant van bijenplanten, het zaaien van bijen-bloemenzaad of door het plaatsen van een bijenhotel. Om bewoners op weg te helpen organiseren we samen met de Imkersvereniging Voorst en gemeente Voorst een Bijenavond en een workshop bijenhotels maken. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Cursus Alles van het landschap
  Aan bewoners van de gemeente Voorst wordt, net als in de winter van 2016, de cursus ‘Alles van het landschap’ aangeboden. Aan de hand van twee theorieavonden en drie praktijkdagen komen verschillende onderdelen aan bod over biodiversiteit op en om het erf en de aanleg en beheer van landschappelijke beplanting zoals hoogstamfruit en hagen. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
 3. Steenuil_HanBouwmeesterOprichting Steenuilenwerkgroep Nijbroek
  We zoeken enthousiaste bewoners in Nijbroek en omgeving die de steenuil een warm hart toedragen. De leden van de nieuw op te richten Steenuilenwerkgroep gaan aan de slag met het maken van steenuilenkasten, plaatsen deze op kansrijke erven en andere plekken, geven voorlichting en advies, controleren de geplaatste nestkasten en, en dat is natuurlijk het leukste, gaan als een mobiel consultatiebureau langs alle kasten waar jonge steenuilen in zitten om deze te meten, te wegen en te ringen. Na het broedseizoen worden de kasten schoongemaakt en wanneer nodig gerepareerd of verplaatst.
  Kijk hier voor meer informatie.
 4. Oprichting Landgoedwerkgroep Beekzicht
  Via de oprichting van Landgoedwerkgroepen en Buitenplaatswerkgroepen werken we aan een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap en monumentaal groen op landgoederen of buitenplaatsen. Samen met particuliere bezitters zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het groen aanpakken. Deze werkgroepen werken jaarrond aan onderhoud van groen erfgoed, het agrarisch cultuurlandschap, het bos en de natuur. Tevens pakken ze incidenteel ook het onderhoud van kleine bebouwde elementen, hekwerken en rasters aan. Lees meer…
 5. poelencursusOprichting poelenwerkgroep Voorst
  In de gemeente Voorst wordt een poelenwerkgroep opgericht. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er na hun opleiding bij ons op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 6. Kleine educatieve projecten
  Dorpsbelangenorganisaties of andere partijen met ideeën voor educatieve (voorlichtings)projecten op het vlak van natuur en landschap inclusief praktische uitvoering kunnen contact met ons opnemen voor eventuele ondersteuning en subsidiemogelijkheden.

Afgerond

 1. Cultuurhistorische fietsroute Terwolde
  In het voorjaar van 2016 is gestart met de ontwikkeling van een cultuurhistorische fietsroute rondom het dorp Terwolde. De fietsroute met brochure is klaar. Op 3 november 2017 wordt de fietsroute geopend. Bekijk hier de kaart of download de gehele fietsbrochure (4 mb).
 2. Kwaliteitsimpuls Nijbroek
  Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 3. Cursus Alles van het landschap deel 1
  Aan bewoners van de gemeente Voorst werd in de winter van 2016 de cursus ‘Alles van het landschap’ gegeven. Aan de hand van drie theorieavonden en drie praktijkdagen werd allerlei kennis opgedaan over historie van landschap, ecologie op het erf, aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen en poelen. De cursus ‘Alles van het landschap’ deel 2 wordt gegeven in de winter van 2016/ 2017.
 4. Kwaliteitsimpuls Klarenbeek
  De gemeente Voorst is trots op haar landelijke omgeving en heeft met het project ‘Landschapsimpuls Klarenbeek’ dit kostbare landschap verder versterkt. In samenwerking met ons, Klarenbeeks Belang en de provincie Gelderland hebben inwoners  in de omgeving van Klarenbeek hun erf en grond met subsidie beplant. Speciale aandacht was er voor het gebied rond de Beekbergse Beek. In de winterperiode van 2015-2106 vond de uitvoering van dit project plaats. Klarenbeek ligt deels in de gemeente Voorst en deels in de gemeente Apeldoorn.
 5. Appense Dijk en Appense schouwpad
  Met dit project, dat Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Voorst met belangrijke ondersteuning van de provincie Gelderland uitvoerden, is de cultuurhistorie rond de Appense Dijk beter zichtbaar gemaakt. Onderdeel van dit project, dat wij inhoudelijk geleid hebben, is een wandelpad. De folder van het wandelpad Appense Schouwpad is verkrijgbaar via de gemeente Voorst.
 6. Dorpen in het Groen Voorst
 7. Vervolg Appense dijk door herstel 3 kolken op landgoed Beekzicht en Ekeby

————————————————————————————————————————————————————————

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Voorst

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Salland
Hoogstambrigade Voorst
Hoogstambrigade Wilp
IVN Deventer
IVN Venel Apeldoorn
IVN Venel Eerbeek
IVN VENEL Zutphen-Warnsveld

Klompenpadwerkgroep Fliertpad
Klompenpadwerkgroep Niebroekerpad
Klompenpadwerkgroep Tuylermarkerpad
Klompenpadwerkgroep Woldermarkerpad
Klompenpadwerkgroep Avervoorderpad
Landgoedwerkgroep de Poll
Natuurwerkgroep Voorst
Stichting De Groene Knoop
Weidevogelcombinatie Voorst

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Avervoorderpad
Fliertpad
Niebroekerpad
Tuylermarkerpad
Woldermarkerpad

Kijk ook eens op: