Gemeente Putten

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgerond

  1. Beplantingsproject Groene Valleilint
    Het beplantingsproject Groene Valleilint is gericht op versterking van natuur en landschap rondom Veenhuizerveld. Bewoners hebben struiken bomen geplant. Zij deden mee aan dit beplantingsproject van de gemeente Putten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gebiedscoöperatie O-gen. Deze beplantingsactie heeft tot doel de landschappelijke en ecologische verbindingen van dit deel van het Groene Valleilint te herstellen en versterken. Kijk hier voor actuele informatie.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Putten

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Archeologiewacht Putten
IVN Nijkerk
Klompenpadwerkgroep Hoeverveldpad
Klompenpadwerkgroep Huinerpad
Klompenpadwerkgroep Norderpad
Klompenpadwerkgroep Oldenallerpad
KNNV Noordwest Veluwe
Landgoedwerkgroep Gerven en Hell
Weidevogelgroep St. BAO

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Hoeverveldpad
Huinerpad
Norderpad
Oldenallerpad

 

Kijk ook eens op: