Gemeente Overbetuwe

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Lathyrusbij_Peter_EekelderBijvriendelijk beplantingsproject
  De gemeente Overbetuwe organiseert begin 2019 een project landschappelijke beplantingen en bijen voor inwoners van het buitengebied. Doel van het project is het verbeteren van de leefomgeving van wilde bijen. Hiervoor is bereidheid bij particuliere grondeigenaren belangrijk om het erf bijvriendelijk te maken door onder meer aanplant van landschappelijke beplanting. Door middel van dit project levert gemeente Overbetuwe een bijdrage aan het behoud en herstel van biodiversiteit in haar gemeente. Meer informatie.
 2. Ontwikkeling Klompenpad XL langs Nederrijn
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.
  Het proces om tot het Klompenpad XL langs de Nederrijn te komen is in de winter van 2017 gestart. Kijk hier voor meer informatie.

Wordt verwacht

 1. Workshop bouwen en plaatsen bijenhotel
  SLG gaat in het voorjaar in samenwerking met de Wilde bijenwerkgroep twee workshops ‘bouwen en plaatsen bijenhotel’ organiseren. De deelnemers gaan zelf met ondersteuning van de Wilde bijenwerkgroep een bijenhotel maken met hout, leem en riet.

Afgerond

 1. Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers
  Patrijzen zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om deze prachtige akkervogel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom hebben we in het voorjaar van 2018 vrijwilligers opgeleid om de patrijs in het veld te monitoren ofwel te tellen.
 2. Bijenwerkdag tijdens NLdoet
  Tijdens NLdoet hebben vrijwilligers op Het Appelland in Elst een robuuste bijenhaag aanplanten met inheemse bomen en struiken zoals verschillende soorten wilde rozen en wilgen aangeplant.
 3. Wielenherstelproject
  Vier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard) hebben de handen ineen geslagen om een groot aantal wielen op te knappen. U kunt deze wielen bekijken en hun bijzondere verhalen ontdekken met een Wielenfietsroute. Kijk voormeer informatie over het Wielenherstelproject en de Wielenfietsroute.
 4. Zwerfafvalbrigade Driel
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Overbetuwe is de Zwerfafvalbrigade Driel opgericht. Kijk voor een overzicht van alle zwerfafvalbrigades.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Overbetuwe

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:


Hoogstambrigade Overbetuwe
Knotgroep Valburg
Knotploeg Slijk-Ewijk
Landgoedwerkgroep Hemmen
Patrijzenwerkgroep Overbetuwe
Scouting Valburg
Scouting Zetten
Stichting Knotwilg en Natuurontwikkeling Uiterwaarden
Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk
Voedselbos Stichting De Parkse Gaard
Weidevogelbescherming Overbetuwe
Wilde bijenwerkgroep
Zwerfafvalbrigade Driel

Kijk ook eens op: