Gemeente Overbetuwe

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. klompenpaden_logo_roodOntwikkeling Klompenpad XL langs Nederrijn
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.
  Het proces om tot het Klompenpad XL langs de Nederrijn te komen is in de winter van 2017 gestart. Kijk hier voor meer informatie.————————————————————————————————————————————————————————Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Overbetuwe

  Vrijwilligerswerk

  Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:


  Hoogstambrigade Overbetuwe
  Knotgroep Valburg
  Knotploeg Slijk-Ewijk
  Landgoedwerkgroep Hemmen
  Scouting Valburg
  Scouting Zetten
  Stichting Knotwilg en Natuurontwikkeling Uiterwaarden
  Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk
  Weidevogelbescherming Overbetuwe
  Wilde bijenwerkgroep

Kijk ook eens op: