Gemeente Oost Gelre

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgerond

  1. Logo_DorpenGroen_def_rgbLievelde in het Groen
    Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. 
    Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Bewoners kregen de mogelijkheid hun erven te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Lievelde versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
  2. Dorpslandschapsbiografie Lievelde
    Een landschapsbiografie is de spiegel van de identiteit van een dorp. De methode van de dorpslandschapsbiografie beschrijft de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving in de tijd, en de verschillende processen die daarbij een rol spelen.
    Het rapport Dorpslandschapsbiografie Lievelde is gepresenteerd in 2016. Het eindresultaat vormde de start voor het definiëren van concrete uitvoering: het versterken en benutten van de kwaliteiten van het buitengebied van Lievelde, zie hierboven Dorpen in het Groen Lievelde. Eindrapport Dorpslandschapsbiografie Lievelde 

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Oost Gelre

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

IVN Oost Achterhoek
KNNV Oost Achterhoek
Stichting Kerkepaden Marienvelde
Stichting vrijwillig landschapsbeheer Achterhoek (STIVLA)
VAN Berkel en Slinge, weidevogelgroep Eibergen/Beltrum
VAN Berkel en Slinge, weidevogelgroep Groenlo
Weidevogelvereniging Achterhoek

Kijk ook eens op: