Gemeente Nunspeet

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

In uitvoering

 1. Oprichting Hoogstambrigade Nunspeet
  hvilla
  Sinds enkele jaren zijn er in Gelderland een aantal hoogstambrigades actief. De leden hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook boomgaard-eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen doen en gemeenten doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. Kijk hier voor meer informatie.
 2. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Vierhouten
  In het kader van het uitvoeringsprogramma Landschap van de gemeente Nunspeet is een werkconferentie georganiseerd. Daaruit volgt een Levend Landschap proces. Lees meer over Levend Landschap.
  Het Levend Landschap proces Vierhouten is gestart in het voorjaar van 2016, de afronding wordt verwacht eind 2019. In Vierhouten zal onder de vlag van Levend Landschap een aantal uitvoeringsprojecten worden opgestart. Hierbij kunt u denken aan een beplantingsactie, een dorpswerkdag, de oprichting van een landschapsbeheergroep, een hoogstambrigade of een cursus.  Houd de lokale media en deze website in de gaten voor nieuws hierover.

Afgerond

 1. Oprichting Landschapsbeheergroep Vierhouten
  In Vierhouten is een landsschapsbeheergroep opgericht. Onder de landschapsbeheergroepen verstaan we de groepen vrijwilligers die vaak op een (zaterdag)ochtend in een ‘eigen’ gebied aan de slag gaan met knotten, snoeien, zagen en planten. Deze gebieden kunnen in eigendom zijn van de gemeente, waterschap, natuurorganisatie, agrariër of particulier. Soms is het gebied ook geadopteerd of overgenomen door de groep.
 2. Nunspeet in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners maakten hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker met inheemse bomen en struiken.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Nunspeet

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Landschapswerkgroep Vierhouten
Werkgroep ommetje Hulshorst

Kijk ook eens op: