Gemeente Nijkerk

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Beleidsuitvoering Landschapsregeling 2018-2022
  We ondersteunen de gemeente Nijkerk met beleidsadvies en de subsidieaanvraag voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten via de Landschapsregeling 2018-2022.
 2. Levend Landschap Hoevelaken
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Er is  een uitvoeringsagenda Hoevelaken opgesteld met daarin de wensen en ideeën van bewoners. De ideeën van Levend Landschap Hoevelaken worden in de komende jaren uitgevoerd. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens het streekeigen  landschap te versterken en benutten en er nog trotser op te kunnen worden. Houd de lokale media in de gaten of kijk voor meer informatie. 

Wordt verwacht

 1. Klompenpad Kids Hoevelaken
  Er wordt onderzocht  of een deel van het bestaande Klompenpad kan worden ingericht als klompenpad Kids pad. Dit is een korte route met extra speelaangelegenheid en opdrachtjes voor kinderen.
 2. Landschapsimpuls Nijkerkerveen
  De gemeente Nijkerk is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente wil via dit project en in samenwerking met SLG het landschap verder versterken. Met dit project kunnen inwoners hun erf en het omringende landschap nog groener en mooier maken. Denk hierbij aan het planten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen, die passen in het landschap.
 3. Biodiversiteitsimpuls Nijkerk
  Het gaat slecht met de insecten in Nederland. Om lokaal meer aandacht hierop te vestigingen zowel in als buiten de stad heeft SLG een aantal biodiversiteitsproducten ontwikkeld, zoals het opstellen van biodiversiteitsplannen voor erven en de aanleg van bijenoases en het opzetten van een biodiversiteitswerkgroep.

Afgerond

 1. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Nijkerk zijn drie Zwerfafvalbrigades opgericht. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.
 2. Poelenbrigade Nijkerk
   In Nijkerk is een groep enthousiaste vrijwilligers en bezitters van poelen opgeleid. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er nu zelfstandig op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 3. Cursus weidevogels tellen
  SLG organiseerde de korte cursus ‘Weidevogels tellen in Nijkerk’ voor nieuwe vrijwilligers uit Nijkerk. De tweedaagse cursus bestond uit een theorie- en een praktijkgedeelte om nieuwe vrijwilligers op te leiden. SLG organiseerde deze cursus ook in Oldebroek en de Betuwe.
 4. Beplantingsproject Hoevelaken
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. In het voorjaar van 2017 stond een beplantingsproject op de agenda.
 5. Beleidsuitvoering en subsidieaanvraag
  We ondersteunen de gemeente Nijkerk met beleidsadvies en het voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten. Voorbeelden hiervan zijn het huidige Regiocontract FoodValley onderdeel Natuur- en landschap en het Klompenpadennetwerk. De beleidsuitvoering aanvraag Landschapsregeling is ingediend in 2015.
 6. Nijkerk in het Groen fase 1 en fase 2
  Samen met de gemeente Nijkerk hebben we in 2013 en begin 2014 met succes een erfbeplantingsproject voor buitenlui, particulieren en agrariërs uit Nijkerk uitgevoerd. Ruim 100 bewoners hebben meegedaan om de erven in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passLogo_DorpenihGroenen.
  ‘Nijkerk in het Groen’ werd mogelijk gemaakt door het Regiocontract dat de gemeente Nijkerk (samen met andere gemeenten in Regio FoodValley) met de provincie Gelderland heeft gesloten.
 7. Cultuurhistorische fietsroute Nijkerk
  In juli 2014 werd de cultuurhistorische fietsroute Nijkerk geopend. De route van 32 km staat beschreven in een handzaam boekje dat ook informatie bevat over de verschillende landschappen en 28 cultuurhistorisch interessante plekken langs de route. Het fietsboekje is verkrijgbaar bij Boekhandel Roodbeen/VVV, IVN Nijkerk en Museum Oud Nijkerk.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Nijkerk

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Nijkerk
IVN Nijkerk
IVN Weidevogelwerkgroep Nijkerk
Klompenpadwerkgroep Appelpad/ Kruishaarderpad
Klompenpadwerkgroep Laaksepad
Landgoedwerkgroep Appel
Landgoedwerkgroep Gerven en Hell
Poelenwerkgroep Nijkerk
Vanellus vanellus, werkgroep Bunschoten-Spakenburg-Arkemheen
Waterschapsgroep Zeedijk Nijkerk
Zwerfafvalbrigade Appel
Zwerfafvalbrigade Hoevelaken
Zwerfafvalbrigade Nijkerk

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Appelpad
Laaksepad
Kruishaarderpad

Kijk ook eens op: