Gemeente Neerijnen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Overzicht biodiversiteitsprojecten in de gemeente Neerijnen
  Meer vogels, vlinders, wilde bijen en andere insecten. In de gemeente Neerijnen gaan meerdere projecten van start om de biodiversiteit in deze gemeente te versterken. Hulp van erfeigenaren, bewoners, vrijwilligers en bedrijven is hierbij nodig. Daarom start de gemeente samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) allerlei activiteiten waar u aan mee kunt doen. Kijk hier voor het overzicht van de biodiversiteitsprojecten in de gemeente Neerijnen.
 2. Lezing ‘Van Boomgaard tot bijenoase’
  Stichting het Stroomhuis organiseert een lezing over hoogstamfruit.  Onze hoogstamfruit-expert vertelt hoe u wilde bijen gedurende het hele vliegseizoen voedsel in de vorm van bloeiende bomen, struiken en planten kunt bieden. Meer informatie…
 3. Maak van uw erf een paradijs voor vogels, vlinders en wilde bijen!
  Bij dit project kunnen grondeigenaren in het buitengebied advies krijgen voor meer biodiversiteit op hun erf of terrein. Een adviseur van SLG bezoekt de deelnemers en maakt samen met hen een biodiversiteitsplan. Meer informatie…
 4. Zaaiactie: geef de bij een bloemetje
  Een laagdrempelige zaaiactie voor geïnteresseerde grondeigenaren voor meer om de biodiversiteit op hun erf, door het inzaaien van bloemen die wilde bijen en andere soorten aantrekkelijk vinden. Meer informatie…BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
 5. Levend Landschap Neerijnen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Kijk hier voor meer informatie.
 6. Levend Landschap Est
  Zie hierboven voor meer informatie of kijk voor de werkwijze van Levend Landschap. Kijk hier voor meer informatie.
 7. Levend Landschap Tuil
  Zie hierboven voor meer informatie of kijk voor de werkwijze van Levend Landschap. Kijk hier voor meer informatie.
 8. Project Levend Landschap Varik-Heesselt
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Het Levend Landschap Varik-Heesselt start in het najaar van 2018 en loopt naar verwachting door tot 2020. Kijk hier voor meer informatie.

Wordt verwacht

 1. slobkousbij_Peter_EekelderCursussen biodiversiteit op en om het erf
  Voor bewoners wordt naar verwachting in mei/juni 2019 een cursus gegeven om de biodiversiteit op en om het erf te versterken. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gericht op poelen, oeverbegroeiing, knotbomen en hakhout als biotoop voor diverse diersoorten waaronder amfibieën, reptielen, libellen, zangvogels en roofvogels. De tweede bijeenkomst is gericht op bloemrijk grasland, ruigte, heggen en hoogstambomen als biotoop voor wilde bijen, vlinders, weidevogels. Meer informatie…
 2. Oprichten werkgroep biodiversiteit
  Een lokale biodiversiteitswerkgroep  gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten. Meer informatie…
 3. Van boomgaard tot bijenoase
  Het buitengebied van Neerijnen is rijk aan vele boomgaarden, in tijden van bloei zijn ze prachtige bijenparadijzen. Maar na de bloei houdt het voedselaanbod voor bestuivers op. Samen met eigenaren van hoogstamboomgaarden gaan we de ‘bloeiboog’ in boomgaarden vergroten, zodat er na de bloei van de fruitbomen het hele seizoen door voedselaanbod is voor bijen en andere bestuivers. Eigenaren van hoogstamboomgaarden kunnen zich binnenkort aanmelden voor dit project.
 4. Ondersteuning initiatief MCC Neerijnen op het gebied van biodiversiteit
  Samen met de MCC Neerijnen wordt gewerkt aan het versterken van de biodiversiteit op het motorcrossterrein. De leden van de MCC Neerijnen krijgen een cursus ecologisch beheer en gaan vervolgens het terrein ook ecologisch inrichten door aanplant van struweel en bomen, inzaaien van bijenbiotopen (ook voor andere bestuivers).
 5. Project Levend Landschap Hellouw
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. De start van dit project wordt verwacht in de loop van 2018. Houd de lokale media in de gaten of houd deze website in de gaten.

Afgerond

slobkousbij_Peter_Eekelder

 1. Informatieavond biodiversiteit voor bewoners
  In september 2018 organiseerden we een informatieavond voor bewoners over wilde bijen, vlinders en andere dieren uit het cultuurlandschap. Wat kunnen bewoners zelf doen tegen de achteruitgang van wilde bijen (en andere bestuivers). Bewoners kregen allerlei tips om zelf toe te passen in de eigen tuin of op en om het eigen erf.
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Neerijnen zijn 3 Zwerfafvalbrigades opgericht. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Neerijnen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Steenuilenwerkgroep Geldermalsen
Weidevogelwerkgroep Tieler- en Culemborgerwaard – afdeling Neerijnen
Werkgroep Kasteeltuin Neerijnen
Zwerfafvalbrigade Hellouw, Haaften, Tuil
Zwerfafvalbrigade Neerijnen
Zwerfafvalbrigade Varik, Heesselt, Ophemert

Kijk ook eens op: