Gemeente Neder-Betuwe

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Overzicht biodiversiteitsprojecten in de gemeente Neder-Betuwe
  Meer vogels, vlinders, wilde bijen en andere insecten. In de gemeente Neder-Betuwe gaan meerdere projecten van start om de biodiversiteit in deze gemeente te versterken. Hulp van erfeigenaren, bewoners, vrijwilligers en bedrijven is hierbij nodig. Daarom start de gemeente samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) allerlei activiteiten waar u aan mee kunt doen. Kijk hier voor het overzicht van de biodiversiteitsprojecten in de gemeente Neder-Betuwe.
 2. Opstellen en uitvoeren biodiversiteitsplannen
  Grondeigenaren in het buitengebied kunnen zich aanmelden voor een biodiversiteitsplan voor hun erven en omringende percelen. Een adviseur van SLG bezoekt grondeigenaren en maakt samen met hen een ‘biodiversiteitsscan’.  Het uitvoeringsplan is gericht op aanplant van streekeigen bomen en struiken en het inzaaien van meerjarige inheemse (bijen)bloemen. Het assortiment wordt afgestemd op een groot voedselaanbod aan bestuivers gedurende het gehele groeiseizoen (een lange bloeiboog). Eigenaren krijgen zaaigoed en plantmateriaal tegen een aantrekkelijke eigen bijdrage. Meer informatie…kleine klokjesbij_Peter _Eekelder
 3. Oprichten werkgroep Biodiversiteit
  Een lokale biodiversiteitswerkgroep  gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten. Meer informatie…
 4. Neder-Betuwe in het Groen
   Als vervolg op Dijken in het Groen (fase 1) krijgen nu bewoners van het hele buitengebied van de gemeente Neder-Betuwe de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting, die de grote landschappelijke structuren in de gemeente Neder-Betuwe versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
 5. klompenpaden_logo_roodOntwikkeling Klompenpad Dodewaard
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Bij de ontwikkeling van Klompenpaden is altijd aandacht voor biodiversiteit. Lees meer over Klompenpaden
  In 2018 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Dodewaard. Kijk hier voor meer informatie.
 6. Klompenpad Spees-Maneswaard
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
  In 2017 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Spees-Maneswaard in de omgeving van Opheusden. Hou deze website of de lokale media in de gaten voor actuele informatie.
 7. Zaaiactie ter versterking van biodiversiteit
  Een laagdrempelige zaaiactie voor geïnteresseerde grondeigenaren om de biodiversiteit op hun erf te versterken. Naast bijen profiteren ook andere insecten hiervan.  Een adviseur van SLG gaat na of inzaaien op de betreffende locatie zinvol is. Het zaaigoed bestaat voornamelijk uit meerjarige inheemse soorten, omdat dit duurzaam bijdraagt aan biodiversiteit. Meer informatie…

Wordt verwacht

 1. Biodiversiteit bij bedrijven
  Lokale bedrijven kunnen bijdragen aan het creëren van bijenbiotopen. In samenwerking met de Bee Foundation organiseert SLG een sponsoractie voor bedrijven. Dit onderdeel bestaat uit het actief benaderen van bedrijven en bedrijfsnetwerken met daarbij de organisatie van een Bee-borrel: een netwerkbijeenkomst in het teken van biodiversiteit. Meer informatie…
 2. Nestgelegenheid maken voor bijen
  Naast voldoende voedselaanbod voor bestuivers, is het ook belangrijk dat er voldoende nestgelegenheid is. Doordat natuurlijke nestgelegenheid (bijvoorbeeld in landschapselementen met vlier en braam) sterk is achteruitgegaan, gaan bewoners aan de slag met het maken van nestgelegenheid voor bijen. Meer informatie…

Afgerond

 1. Dijken in het groen
  Met het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ is het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren.
 2. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelden we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk de Landschapsbrochure Buren, Culemborg en Neder-Betuwe.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Neder-Betuwe

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Klompenpadwerkgroep Marspad

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Marspad

 

Kijk ook eens op: