Gemeente Montferland

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def

 1. Een haag voor de patrijs
  We hebben in de winter van 2017/ 2018 een sponsoractie gehouden: 1 km haag voor de patrijs, dat leverde veel respons op. De eerste meters van de patrijzenhaag worden aangeplant in de gemeente Montferland, op grond van Natuurmonumenten. Kijk voor meer informatie.
 2. Levend Landschap Kilder
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Kilder is gestart in 2015 en loopt door tot eind 2017. Bekijk hier de publieksagenda van Levend Landschap Kilder. Houd de lokale media of deze website in de gaten voor actuele informatie.
 3. Levend Landschap Stokkum
  Zie hierboven voor de omschrijving van Levend Landschap proces. Het proces Levend Landschap Stokkum is gestart in het najaar van 2017. Kijk hier voor meer informatie. 
 4. Kilder in het Groen fase 2
  Als vervolg op Kilder in het Groen (fase 1) krijgen bewoners van het buitengebied van Kilder de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Kilder versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
  Hier kunt u zich inschrijven voor deelname. In het aanmeldformulier is aangegeven aan welke afmetingen de beplanting minimaal moet voldoen om mee te kunnen doen met het beplantingsproject. Kijk hier voor landschap op de kaart.
 5. Project Levend Landschap Loil
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Loil is gestart in 2015 en loopt door tot najaar 2017. Bekijk de publieksagenda Loil 2014-12-11.
 6. Logo_DorpenGroen_def_rgbLoil in het Groen
  Zie hierboven voor de aanpak van Dorpen in het groen. Hou de lokale media in de gaten over de mogelijkheid voor deelname. Begin 2017 volgt nog een tweede plantdag. Kijk hier voor meer informatie.
 7. Project Ommetje Loil
  Loil is een actief dorp. De Kontaktraad Loil wil de relatie van het dorp met het omliggende landschap versterken door het ontwikkelen van een zogeheten dorpsommetje. Het te ontwikkelen ommetje zal als een kralensnoer rond het dorp komen te liggen waarbij de ‘’lokale pareltjes’’ op het gebied van cultuur, cultuurhistorie, leefbaarheid, bedrijvigheid en kunst worden aangedaan en op diverse manieren worden zichtbaar gemaakt. De route zal worden vastgelegd in een folder en de feestelijke opening wordt verwacht in 2017.

Afgerond

 1. Kilder in het Groen (fase 1)
  Kilder in het Groen is gestart in het voorjaar van 2016. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. In november 2016 zijn de bomen en struiken door de deelnemers geplant.
 2. Paradijs voor de patrijs
  Rondom Montferland heeft het project ‘Paradijs voor de patrijs’ een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het leefgebied van de patrijs. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden kregen patrijzen broedgelegenheid, voedsel en dekking. Onderdeel van het project was de fietsroute ‘Paradijs voor de patrijs’. Kijk hier voor meer informatie.
 3. Oprichting Zwerfafvalbrigade Beek
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In het voorjaar van 2017 is in Montferland de Zwerfafvalbrigade Kilder opgericht.
 4. Oprichting Zwerfafvalbrigade Kilder
  Zie hierboven voor de beschrijving van een Zwerfafvalbrigade. In de winter van 2016 is in Montferland de Zwerfafvalbrigade Kilder opgericht.
 5. Kijk hier voor een overzicht.
 6. Oprichting zwerfafvalbrigades
  In de gemeente Montferland zijn 2 zwerfafvalbrigades opgericht. Een zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen!  Kijk hier voor een overzicht.

————————————————————————————————————————————————————————

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Montferland

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Kemnade
IVN Oude IJsselstreek, werkgroep Montferland
Vereniging Leefbaar Nieuwdijk, werkgroep Meikamerbos
Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh
Zwerfafvalbrigade Beek
Zwerfafvalbrigade Kilder

Kijk ook eens op: