Gemeente Montferland

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Stokkum
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Stokkum is gestart in het najaar van 2017.
 2. Stokkum in het groen fase 2
  Een van de uitvoeringsprojecten van Levend Landschap Stokkum is een beplantingsproject. Bewoners kregen afgelopen plantseizoen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/ terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Ook komend jaar is de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Stokkum versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 3. Klompenpad Stokkum en Klompenpad Kilder
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. In het najaar van 2019 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Stokkum en Klompenpad Kilder.

Afgerond

 1. Workshop biodiversiteit in Stokkum
  Bewoners uit Stokkum konden in juni meedoen aan een workshop over biodiversiteit op het eigen erf of in de eigen tuin. De tweedaagse workshop biodiversiteit ging over het inrichten van erf of tuin voor een aantrekkelijke leefomgeving voor allerlei dieren. De workshop is een van de ideeën, die voortkomen uit het bewonersproces Levend Landschap Stokkum.
 2. Levend Landschap Kilder
  Zie hierboven voor de omschrijving van Levend Landschap proces. Het proces Levend Landschap Kilder liep van 2015 tot eind 2017. Bekijk hier de publieksagenda van Levend Landschap Kilder.
 3. Kilder in het Groen
   Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Kilder versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 4. Levend Landschap Loil
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Loil liep van 2015 tot najaar 2017. Bekijk de publieksagenda Loil.
 5. Loil in het Groen
  Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Loil versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 6. Ommetje Loil
  Loil is een actief dorp. De Kontaktraad Loil wilde de relatie van het dorp met het omliggende landschap versterken door het ontwikkelen van een zogeheten dorpsommetje. Het ommetje Loil ligt als een kralensnoer rond het dorp  waarbij de ‘’lokale pareltjes’’ op het gebied van cultuur, cultuurhistorie, leefbaarheid, bedrijvigheid en kunst worden aangedaan.
 7. Paradijs voor de patrijs
  Rondom Montferland heeft het project ‘Paradijs voor de patrijs’ een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het leefgebied van de patrijs. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden kregen patrijzen broedgelegenheid, voedsel en dekking. Onderdeel van het project was de fietsroute ‘Paradijs voor de patrijs’. In een  uitzending van Vroege Vogels was speciale aandacht voor Paradijs voor de patrijs.
 8. Een haag voor de patrijs
  We hebben in de winter van 2017/ 2018 een sponsoractie gehouden: 1 km haag voor de patrijs, dat leverde veel respons op. De eerste meters van de patrijzenhaag zijn aangeplant in de gemeente Montferland, op grond van Natuurmonumenten.
 9. Oprichting zwerfafvalbrigades
  In de gemeente Montferland zijn 4 Zwerfafvalbrigades opgericht. Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen!  Kijk hier voor een overzicht.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Montferland

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Kemnade
IVN Oude IJsselstreek, werkgroep Montferland
Patrijzenwerkgroep Montferland
Vereniging Leefbaar Nieuwdijk, werkgroep Meikamerbos
Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh
Zwerfafvalbrigade Beek
Zwerfafvalbrigade ’s Heerenberg
Zwerfafvalbrigade Kilder
Zwerfafvalbrigade Stokkum

Kijk ook eens op: