Gemeente Montferland

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Workshop biodiversiteit in Stokkum
  Bewoners uit Stokkum kunnen in juni meedoen aan een workshop over biodiversiteit op het eigen erf of in de eigen tuin. Veel diersoorten gaan hard in aantal achteruit, zoals vlinders en bijen. Maar we kunnen ze op verschillende manieren helpen. Tuinen en erven kunnen een goed leefgebied vormen voor insecten en vogels. Kijk hier voor meer informatie.
 2. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Stokkum
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Stokkum is gestart in het najaar van 2017. Kijk hier voor meer informatie. 
 3. Stokkum in het groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Kijk hier voor actuele informatie.

Afgerond

 1. Oprichting Zwerfafvalbrigade ’s Heerenberg
  In de gemeente Montferland zijn 4 Zwerfafvalbrigades actief. In Kilder, Stokkum, Beek en ’s Heerenberg zijn met succes Zwerfafvalbrigades opgericht. Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! De gemeente is enthousiast over het concept van Zwerfafvalbrigades.
 2. Levend Landschap Kilder
  Zie hierboven voor de omschrijving van Levend Landschap proces. Het proces Levend Landschap Kilder liep van 2015 tot eind 2017. Bekijk hier de publieksagenda van Levend Landschap Kilder.
 3. Kilder in het Groen
   Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Kilder versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 4. Levend Landschap Loil
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Loil liep van 2015 tot najaar 2017. Bekijk de publieksagenda Loil.
 5. Loil in het Groen
  Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Loil versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 6. Ommetje Loil
  Loil is een actief dorp. De Kontaktraad Loil wilde de relatie van het dorp met het omliggende landschap versterken door het ontwikkelen van een zogeheten dorpsommetje. Het ommetje Loil ligt als een kralensnoer rond het dorp  waarbij de ‘’lokale pareltjes’’ op het gebied van cultuur, cultuurhistorie, leefbaarheid, bedrijvigheid en kunst worden aangedaan.
 7. Paradijs voor de patrijs
  Rondom Montferland heeft het project ‘Paradijs voor de patrijs’ een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het leefgebied van de patrijs. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden kregen patrijzen broedgelegenheid, voedsel en dekking. Onderdeel van het project was de fietsroute ‘Paradijs voor de patrijs’. In een  uitzending van Vroege Vogels was speciale aandacht voor Paradijs voor de patrijs. Kijk voor meer informatie. 
 8. Een haag voor de patrijs
  We hebben in de winter van 2017/ 2018 een sponsoractie gehouden: 1 km haag voor de patrijs, dat leverde veel respons op. De eerste meters van de patrijzenhaag zijn aangeplant in de gemeente Montferland, op grond van Natuurmonumenten.
 9. Oprichting zwerfafvalbrigades
  In de gemeente Montferland zijn 3 Zwerfafvalbrigades opgericht. Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen!  Kijk hier voor een overzicht.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Montferland

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Kemnade
IVN Oude IJsselstreek, werkgroep Montferland
Patrijzenwerkgroep Montferland
Vereniging Leefbaar Nieuwdijk, werkgroep Meikamerbos
Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh
Zwerfafvalbrigade Beek
Zwerfafvalbrigade ’s Heerenberg
Zwerfafvalbrigade Kilder
Zwerfafvalbrigade Stokkum

Kijk ook eens op: