Gemeente Lingewaard

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Lingewaard in het groen
  Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Vanaf de start van het project tot en met de feestelijke plantdag begeleiden we het proces binnen het dorp of de buurtschap. Lees meer over Lingewaard in het Groen. 
 2. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Huissen Angeren
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. In Huissen en Angeren zal onder de vlag van Levend Landschap een aantal uitvoeringsprojecten worden opgestart. Hierbij kunt u denken aan een beplantingsactie, een dorpswerkdag, de ontwikkeling van een Klompenpad, de aanleg van een dorpsgaard in combinatie met de oprichting van een hoogstambrigade of een cursus. Bekijk hier de publieksflyer. Hou de lokale media en deze website in de gaten voor nieuws hierover..
 3. klompenpaden_logo_roodKlompenpad Huissen Angeren
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. In 2015 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Huissen Angeren.

Verwacht

 1. Oprichting Hoogstambrigade Gendt-Doornenburg
  In de gemeente Lingewaard gaan we een Hoogstambrigade oprichten. Eigenaren van een hoogstamboomgaard of andere geïnteresseerden krijgen een meerdaagse opleiding hoogstamfruit snoeien. Na de opleiding gaan de vrijwilligers zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. De hoogstambrigade leent bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. Houd de lokale media in de gaten voor de aankondiging.
 2. Beplantingsproject
  De gemeente is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente wil via dit project en in samenwerking met SLG het landschap verder versterken. Met dit project kunnen inwoners hun erf en het omringende landschap nog groener en mooier maken. Denk hierbij aan het planten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen, die passen in het landschap.

Afgerond

 1. Oprichting Zwerfafvalbrigade Huissen
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In Huissen is een nieuwe Zwerfafvalbrigade opgericht.
 2. Introductiecursus landschapselementen
  In de winter van 2017- 2018 organiseerden we de introductiecursus aanleg, onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen. De focus lag hierbij op hoogstamfruit. Deze cursus was bedoeld voor deelnemers aan het beplantingsproject Lingewaard in het Groen.
 3. Huissen Angeren in ’t groen
  Wij organiseerden samen met Stichting Lingewaard Natuurlijk en projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren het beplantingsproject Huissen Angeren in ‘t groen. Dit project bood bewoners een unieke kans om de eigen woonomgeving en erf landschappelijk te verfraaien.
 4. Wielenherstelproject
  Vier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard) hebben de handen ineen geslagen om een groot aantal wielen op te knappen. U kunt deze wielen bekijken en hun bijzondere verhalen ontdekken met een Wielenfietsroute. Kijk voormeer informatie over het Wielenherstelproject en de Wielenfietsroute.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Lingewaard

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Lingewaard
Klompenpadwerkgroep Zeegsepad
Knotgroep Roswaard
Knotgroep Angeren
Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel
Stichting Lingewaard Natuurlijk, Knotgroep Huissen

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Zeegsepad

Kijk ook eens op: