Gemeente Lingewaard

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Oprichting drie Hoogstambrigades
  In de gemeente Lingewaard gaan we drie Hoogstambrigades oprichten. Eén Hoogstambrigade bestaat uit particulieren met hoogstamfruit in Gendt en Doornenburg, de tweede Hoogstambrigade bestaat uit bewoners van de wijk Zilverkamp in Huissen en een Hoogstambrigade bestaande uit bewoners van het nieuwe Landgoed de Brouwketel in de uiterwaarden van Huissen. Alle deelnemers krijgen een meerdaagse opleiding hoogstamfruit snoeien. Na de opleiding gaan de vrijwilligers zelfstandig aan de slag. De Hoogstambrigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle Hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. Houd de lokale media of deze website in de gaten voor de aankondiging.
 2. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Huissen Angeren
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Bekijk hier de publieksflyer van de ideeën die bewoners uitvoeren in Huissen en Angeren.
 3. Klompenpad Huissen Angeren
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden. In 2015 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Huissen Angeren.
 4. Landschapsinventarisatie
  De Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft het initiatief genomen voor een landschapsinventarisatie in de gemeente Lingewaard. De landschapsinventaristatie is een nulmeting, om te komen tot een monitoring. SLG is gevraagd om de technische kant op te zetten en het veldwerk te begeleiden.

Verwacht

 1. Meerjarig beplantingsproject
  De gemeente is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente wil via dit project en in samenwerking met SLG het landschap verder versterken. Met dit project kunnen inwoners hun erf en het omringende landschap nog groener en mooier maken. Denk hierbij aan het planten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen, die passen in het landschap.

Afgerond

 1. Dorpsboomgaarden Landgoed de Brouwketel
  Een bewonersgroep van het nieuwe Landgoed de Brouwketel heeft een participatief ontwerp gemaakt van twee boomgaarden, die publiek toegankelijk zijn. In 2019 zijn de nieuwe boomgaarden, samen met de nieuwe Hoogstambrigade en schoolkinderen, aangeplant. In de toekomst worden pluk- en snoeidagen georganiseerd door de grondeigenaren voor inwoners.
 2. Lingewaard in het groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken.
 3. Oprichting Zwerfafvalbrigade Huissen
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In Huissen is een nieuwe Zwerfafvalbrigade opgericht. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.
 4. Introductiecursus landschapselementen
  In de winter van 2017- 2018 organiseerden we de introductiecursus aanleg, onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen. De focus lag hierbij op hoogstamfruit. Deze cursus was bedoeld voor deelnemers aan het beplantingsproject Lingewaard in het Groen.
 5. Huissen Angeren in ’t groen
  Wij organiseerden samen met Stichting Lingewaard Natuurlijk en projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren het beplantingsproject Huissen Angeren in ‘t groen. Dit project bood bewoners een unieke kans om de eigen woonomgeving en erf landschappelijk te verfraaien.
 6. Wielenherstelproject
  Vier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard) hebben de handen ineen geslagen om een groot aantal wielen op te knappen. U kunt deze wielen bekijken en hun bijzondere verhalen ontdekken met een Wielenfietsroute. Kijk voormeer informatie over het Wielenherstelproject en de Wielenfietsroute.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Lingewaard

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade Lingewaard
Klompenpadwerkgroep Zeegsepad
Knotgroep Roswaard
Knotgroep Angeren
Natuur- en Vogelwerkgroep Bemmel
Stichting Lingewaard Natuurlijk, Knotgroep Huissen
Zwerfafvalbrigade Huissen

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Zeegsepad

Kijk ook eens op: