Gemeente Lingewaal

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Nu in uitvoering

 1. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Herwijnen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Houd deze website of de lokale media in de gaten voor actuele informatie.
 2. Klompenpad Herwijnen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
  In 2017 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Herwijnen. Houd deze website of de lokale media in de gaten voor actuele informatie.
 3. Herstel en beleefbaar maken voormalig Kasteel Engelenburg
  In Herwijnen zijn bewoners via het project Levend Landschap actief geworden. De werkgroep wil het voormalige kasteelterrein van Engelenburg beleefbaar maken, via het Klompenpad Herwijnen, om het zo een nieuwe functie te geven als plek voor dorpsbewoners om te vertoeven en kleinschalige dorpsactiviteiten te organiseren. SLG heeft samen met de bewonersgroep bij de provincie Gelderland een aanvraag gedaan voor subsidie voor onderzoek ‘functioneel gebruik van het erfgoed’. Tevens is er een eerste dorpswerkdag georganiseerd om de eerste herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op het terrein.

Afgerond

 1. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Lingewaal 2 Zwerfafvalbrigades opgericht.  Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.
 2. Inspiratieochtend over natuur rond bedrijventerrein De Koornwaard
  Bedrijventerrein de Koornwaard in Heukelum organiseerde in samenwerking met SLG een inspiratieochtend voor bewoners uit Heukelum en omgeving. De bevlogen eigenaar kreeg hulp van bewoners bij het onderhoud en aanleg van nieuwe landschapselementen.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Lingewaal

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Buitenplaatswerkgroep Heukelum
Klompenpadwerkgroep Vurensche Polderpad
Stichting Liniewacht
Zwerfafvalbrigade Asperen
Zwerfafvalbrigade Herwijnen

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Vurensche Polderpad

Kijk ook eens op: