Gemeente Heumen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Wordt verwacht

 1. Landschaps- en biodiversiteitsimpuls Heumen
  De gemeente Heumen is trots op haar landelijke omgeving. Met het project Landschaps- en biodiversiteitsimpuls wordt het landschap en biodiversiteit verder versterkt. Inwoners kunnen hun erf en grond met subsidie landschappelijk versterken en ook op en rond het erf maatregelen treffen voor stimulering van de biodiversiteit.
 2. Versterking vrijwilligersnetwerk
  Samen met de gemeente gaan we aan het werk om het bestaande vrijwilligerswerk in de gemeente Heumen te versterken.

Afgerond

 1. Cursus ‘Alles van het landschap’
 2. Landschapsimpuls Heumen
 3. Houd de Bongerd Hoog!
 4. Oprichting Landschapsbrigade
 5. Landschapsbrochure met landschapstypenkaart

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van afgeronde projecten in gemeente Heumen.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Heumen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Natuurstichting Kadans
Scouting St. Walrick
Heemtuin Malden

 

 

Kijk ook eens op: