Gemeente Geldermalsen

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgerond

 1. Plukdagen Geldermalsen
  In het najaar van 2018 organiseren we Plukdagen samen met ciderbrouwer Arjen Meeuwsen van Elegast en gemeente Geldermalsen in  hoogstamboomgaarden van particuliere eigenaren. Vrijwilligers plukken het fruit, ze mogen zelf iets meenemen voor eigen gebruik.
 2. Landschapsimpuls Geldermalsen
  De gemeente Geldermalsen is trots op haar landelijke omgeving. Met het project ‘Landschapsimpuls Geldermalsen’ is het landschap verder versterkt.  In samenwerking met SLG en de VANL TCW konden inwoners hun erf en grond met subsidie landschappelijk versterken. Het doel van het project was om de percelen in het buitengebied te verfraaien met landschappelijk passende beplanting.
 3. Oprichting zwerfafvalbrigades
  In de gemeente Geldermalsen zijn 5 zwerfafvalbrigades opgericht. Een zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen!  Kijk hier voor een overzicht.
 4. Oprichting Griendbrigade
  In Rhenoy is een landschapswerkgroep opgericht: de Griendbrigade. In het dorpsbos Rhenoy is een griend gelegen, een oude vochtige akker van wilgen. Door het verdwijnen van de economische functie is het griend overgroeid. Er is een groep vrijwilligers opgeleid die zelfstandig onderhoud pleegt aan het griend. Het gebied van bijzondere cultuurhistorische en ecologische waarde wordt zo weer herkenbaar en beleefbaar gemaakt.
 5. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWE
  In  2017 startte de campagne BIJ BEWUST BETUWE. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Een groot symposium werd afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring door de zeven gemeenten van de West-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en SLG. Bekijk het filmpje van het symposium. BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de imkerverenigingen Eck en Wiel e.o. en West Betuwe, ondersteund door SLG en Rabobank West Betuwe.
 6. Fruitplukdagen
  We organiseerden gezamenlijke plukdagen voor particulieren in samenwerking met VANL Tieler- en Culemborgerwaarden, Heerlijkheid Mariënwaerdt en gemeente Geldermalsen. Plukkers mochten voor eigen gebruik appels en peren meenemen. In no time zaten de plukdagen vol.
 7. Project Coöperatie Hoogstamfruit Geldermalsen
  Vanuit dit project is een inventarisatie gedaan naar partijen die een rol kunnen spelen bij de verwerking van fruit van particuliere hoogstamboomgaarden in Geldermalsen. Hieruit kwam de mogelijkheid naar voren om biologisch geteeld fruit via Landgoed Mariënwaerdt te laten verwerken en te verkopen. SLG heeft een initiërende en intermediaire rol gespeeld.
 8. Aanleg windsingels Geldermalsen
  Windsingels rond boerderijen en boomgaarden zijn kenmerkende landschapselementen in de gemeente Geldermalsen. Bij goed beheer (bijvoorbeeld hakhoutbeheer met overstaanders) bieden deze singels een geschikte leefomgeving voor tal van dieren en wilde planten.
 9. Landschapsplus Rhenoy en Tricht
  Samen met de gemeente Geldermalsen organiseerden we dit beplantingsproject, dat er op was gericht concrete landschapsversterking rondom Tricht en Rhenoy te realiseren. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 10. Project Steenuil onder de pannen
  De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Binnen het project Steenuil onder de pannen is een enthousiaste groep steenuilvrijwilligers geworven, waaruit de Steenuilenwerkgroep Geldermalsen is ontstaan. Daarnaast zijn verschillende erven in samenspraak met bewoners steenuilvriendelijk gemaakt.
 11. OLYMPUS DIGITAL CAMERASnoeicursus Hoogstamfruit december 2015
  In december 2015 werd er een cursus snoeien van hoogstamfruit aangeboden. Een adviseur van SLG liet in de praktijk zien waar u op dient te letten bij het snoeien en welke gereedschappen u hiervoor kunt gebruiken.
 12. Projecten in het kader van het Steunpunt Hoogstamfruit
  Er zijn in 2013 en 2014 vele honderden nieuwe fruitbomen aangeplant in de gemeente Geldermalsen. Tevens heeft het project ‘Bijenbosjes’ tot veel mooie resultaten geleid.
 13. Bijenproject
  Bekijk de brochure Geef de bij een bloemetje

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Geldermalsen

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Hoogstambrigade West Betuwe
Griendbrigade Rhenoy
Klompenpadwerkgroep Leidschehoevenpad
Klompenpadwerkgroep Rhenoijschepad
Steenuilenwerkgroep Geldermalsen
Zwerfafvalbrigade Beesd
Zwerfafvalbrigade Deil
Zwerfafvalbrigade Geldermalsen
Zwerfafvalbrigade Meteren
Zwerfafvalbrigade Tricht

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Rhenoijschepad
Leidschehoevenpad

 

Kijk ook eens op: