Gemeente Epe

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

In uitvoering

  1. Landschapsimpuls Emst-Vaassen
    De gemeente Epe is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente is dan ook blij dat zij met het project ‘Landschapsimpuls Emst-Vaassen ’ dit kostbare landschap verder kan versterken. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein beter aan te laten sluiten op het landschap.
  2. Oprichting poelenbrigade Epe
    In de gemeente Epe wordt een poelenbrigade opgericht. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er na hun opleiding bij ons op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen. Kijk hier voor meer informatie.

Afgerond

  1. Landschapsimpuls Epe-Oene
    In de dorpen Epe-Oene kregen bewoners de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Epe

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Archeologiewacht Epe
Klompenpadwerkgroep Klompenmakerspad
Klompenpadwerkgroep Loobrinkerpad
Klompenpadwerkgroep Schaverensepad
Waterschapsgroep Nieuwe beek bij Vaassen
Werkgroep Boswachterij Gortel
Weidevogelwerkgroep, Stichting Vrienden van het Boerenland, Epe-Vaassen

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Klompenmakerspad
Loobrinkerpad
Schaverensepad

 

Kijk ook eens op: