Gemeente Ede

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

In uitvoering

 1. Uilen onder de Pannen in Ederveen – Lunteren
  In samenwerking met gemeente Ede, Belangenvereniging Ederveen-De Klomp en lokale partijen zijn we een projcet gestart om steen- en kerkuilen te beschermen. Wilt u uw erf meer geschikt maken voor steenuilen of kerkuilen? Vindt u het leuk om meer te weten over deze fascinerende vogels? Wilt u zich als vrijwilliger in gaan zetten? Kijk voor meer informatie
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigade Ederveen
  Een zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat: het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker voor iedereen! In de gemeente Ede zijn al 4 Zwerfafvalbrigades actief, ook in Ederveen wordt een Zwerfafvalbrigade opgericht, kijk voor meer informatie.
 3. Landschapsimpuls Ede
  De gemeente Ede is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente wil via dit project en in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het landschap verder versterken. Met dit project kunnen inwoners hun erf en het omringende landschap nog groener en mooier maken. Denk hierbij aan het planten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen, die passen in het landschap. Kijk hier voor meer informatie.
 4. Lunteren in het groen
  Eén van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.  Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
 5. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Harskamp
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Houd de lokale media in de gaten of kijk hier voor meer informatie.
 6. Levend Landschap Wekerom – De Valk
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Levend Landschap Wekerom – De Valk is gestart in het najaar van 2018. Kijk voor meer informatie.
 7. Levend Landschap Lunteren
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Dit project is gestart in het voorjaar van 2017. Houd de lokale media in de gaten of kijk hier voor meer informatie.
 8. Levend Landschap Bennekom
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Levend Landschap Bennekom/De Kraats en Nergena is gestart in het voorjaar van 2017.  Houd de lokale media of deze website in de gaten of kijk hier voor informatie.
 9. Levend Landschap Otterlo
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Levend Landschap Otterlo is gestart in het najaar van 2017.  Kijk hier voor informatie.
 10. Levend Landschap Ederveen-De Klomp
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap. Levend Landschap Ederveen-De Klomp is gestart in het voorjaar van 2018.  Kijk hier voor informatie.

Wordt verwacht

 1. Beplantingsprojecten Levend Landschap in 8 dorpskernen
   Zie hierboven voor de werkwijze van een beplantingsproject of kijk hier voor de werkwijze Dorpen in het groen.
 2. Cursus ‘Alles van de Edese Landschappen’
  We gaan met de nieuw ontstane Levend Landschap werkgroepen in de verschillende dorpen de cursus ‘Alles van de Edese Landschappen’ organiseren. Deze cursus is bedoeld om het netwerk van actieve dorpsbewoners  te informeren over hun eigen woonomgeving. De cursus wordt verwacht in 2019-2020.

Afgerond

 1. Boek Landschappen van Ede
  In het boek Parels van de Edese landschappen, dat is gemaakt op initiatief van SLG en gemeente Ede, worden de vijf landschapstypen in het vrij toegankelijke buitengebied van de gemeente Ede beschreven en zichtbaar gemaakt in de vorm van ruim tachtig bijzondere locaties die door de Edese bevolking daarvoor zijn aangedragen uit te lichten. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  In de gemeente Ede zijn 4 Zwerfafvalbrigades opgericht. Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat: het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker voor iedereen!  Kijk hier voor een overzicht.
 3. Klompenpad Food
  Het Doesburgermolenpad is niet alleen Klompenpad, maar ook een Klompenpad Food! Voor de routebeschrijving kijkt u op de Klompenpadenwebsite.
 4. Beleidsuitvoering en subsidieaanvraag
  We ondersteunen de gemeente Ede met beleidsadvies en het voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten. Voorbeelden hiervan zijn het huidige Regiocontract FoodValley onderdeel Natuur- en landschap en het Klompenpadennetwerk. De beleidsuitvoering aanvraag Landschapsregeling is ingediend in 2015.


Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Ede

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

A Rocha Bennekom
Archeologiewacht Ede
Hoogstambrigade Ede
IVN Barneveld
IVN Ede, Scholenwerkgroep en Jeugdclub
Klompenpadwerkgroep Beek- en Bultpad
Klompenpadwerkgroep Breukerengpad
Klompenpadwerkgroep Doesburgermolenpad
Klompenpadwerkgroep Eeskooterpad
Klompenpadwerkgroep Harscamperpad
Klompenpadwerkgroep Harsloërpad
Klompenpadwerkgroep Kreelsepad
Klompenpadwerkgroep Meulunterenpad
Klompenpadwerkgroep Nederwoudsepad
Klompenpadwerkgroep Turfvelderpad
Klompenpadwerkgroep Valkschepad
Knotwerkgroep Veenendaal
Natuurwerkgroep De Zanding Otterlo
Scouting Bennekom
Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe
Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe
Stichting Natuurbehoud Doesburger buurt
Vereniging Het Edelhert
Waterschapsgroep vijver Levendaal Ede
Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost
Zwerfafvalbrigade Otterlo
Zwerfafvalbrigade Bennekom
Zwerfafvalbrigade Wekerom

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Beek en Bultpad
Breukerengpad
Doesburgermolenpad
Eeskooterpad

Harscamperpad
Harsloërpad
Kreelsepad
Meulunterenpad
Nederwoudsepad
Turfvelderpad
Valkschepad

 

Kijk ook eens op: