Gemeente Duiven

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in deze gemeente.

Nu in uitvoering

 1. Opleiden en oprichten poelenwerkgroep
  In de gemeente Duiven wordt een poelenbrigade opgericht. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er na hun opleiding bij ons op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 2. Oprichting Hoogstambrigade Duiven
  In de gemeente Duiven liggen diverse boomgaarden waar appel- en perenbomen groeien. Het snoeien van deze fruitbomen is niet altijd eenvoudig en wordt door sommige zelfs vergeleken met kunst. Om de boomgaarden te behouden willen wij de kennis van het onderhoud van hoogstamboomgaarden graag overdragen en een vrijwillige, zogenaamde hoogstambrigade oprichten.
 3. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Loo
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap.
  Dit Levend Landschap proces is gestart in het voorjaar van 2017. Hou de lokale media in de gaten of kijk hier voor meer informatie.
 4. Levend Landschap Groessen
  Zie hierboven voor de werkwijze.
  Levend Landschap Groessen is gestart in het voorjaar van 2017. Lees hier meer over het project en hoe u kunt deelnemen.

Afgerond

 1. Beplantingsproject Duiven
  Beplantingsproject voor de gehele gemeente Duiven. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. In de winter van 2019/ 2020 staat ook weer een beplantingsproject met groenspreekuur op de agenda.
 2. Loo en Groessen in het groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 3. Nestkasten voor huismussen
  De Nestkasten Werkgroep Liemers is in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een actie gestart, waarbij inwoners in Duiven, Groessen, Loo of Zevenaar een huismusnestkast 3-in-1 kunnen krijgen. Mussen broeden graag in de buurt van elkaar en daarom biedt de werkgroep gratis ruime nestkasten aan die ruimte biedt aan drie huismussenfamilies.

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Duiven

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Knotploeg Duiven
Klompenpadwerkgroep Husloapad
Klompenpadwerkgroep Kandiapad
Nestbeschermingsgroep weidevogels De Liemers
Patrijzenwerkgroep Duivense Broek

Klompenpaden

Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. De routes zijn te lopen via de folder (te koop bij aangegeven verkooppunten), via de kaart die u kunt uitprinten en via de gratis app voor tablet en telefoon. Lees meer over Klompenpaden of bekijk de Klompenpaden in uw gemeente:

Husloapad
Kandiapad

Kijk ook eens op: