Gemeente Doesburg

Samen maken we het landschap! We voeren projecten uit met bewoners, vrijwilligersgroepen zijn actief en wandelaars genieten van de Klompenpaden. Welke projecten zijn in uitvoering of worden verwacht? Welke projecten zijn al afgerond? Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

In uitvoering

 1. Doesburg Noordoost in het Groen (fase 2)
  Als vervolg op Doesburg Noordoost in het Groen (fase 1) krijgen bewoners van het buitengebied van de gemeente Doesburg de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Doesburg versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
  Hier kunt u zich inschrijven voor deelname. In het aanmeldformulier is aangegeven aan welke afmetingen de beplanting minimaal moet voldoen om mee te kunnen doen met het beplantingsproject.
 2. Levend Landschap proces Doesburg Noordoost
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Doesburg Noordoost is gestart in het voorjaar van 2016.

Wordt verwacht

 1. Praktijkcursus ecologie/cultuurhistorie/landschap
  Onderdeel van het Levend Landschap proces is de praktijkcursus ecologie/cultuurhistorie/landschap. Deze wordt gegeven in de loop van 2016. Hou de lokale dag- en weekbladen in de gaten voor de aankondiging.
 2. Hoogstambrigade Doesburg
  In de gemeente Doesburg wordt er gewerkt aan de oprichting van een Hoogstambrigade.

Afgerond

 1. Doesburg Noordoost in het Groen (fase 1)
  Doesburg Noordoost in het Groen is gestart in het najaar van 2016. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. In februari 2017 zijn de bomen en struiken door de deelnemers geplant.

————————————————————————————————————————————————————————

Scroll naar boven voor projecten in de gemeente Doesburg

Vrijwilligerswerk

Er zijn vele duizenden vrijwilligers actief in het Gelderse cultuurlandschap. Zij zetten zich in voor het behoud van een stukje landschap in de eigen omgeving. Bijna iedere gemeente heeft wel een actieve vrijwilligersgroep. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden. U kunt altijd een keertje vrijblijvend mee doen. Neem een kijkje op de overzichtskaart van Gelderland en zoom in op uw omgeving of bekijk welke groepen actief zijn in uw gemeente:

Vogelwerkgroep Stad en Ambt Doesborgh

 

 

Kijk ook eens op: